Fri Mads #121: Falafellandiya

Min ugent­li­ge stu­e­gang i Bor­gen begyn­der oppe i æte­ren, for hvad man­ge vist har mis­set, men som bestemt bør hig­hligh­tes her er, at tid­li­ge­re grup­pe­for­mand i Soci­al­de­mo­kra­ti­et samt for­hen­væ­ren­de erhvervs­mi­ni­ster Hen­rik Sass Lar­sen lør­dag den 10. febru­ar var gæst i radiopro­gram­met Sving­dø­ren på DR’s P1. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her