Fri Mads #122: Søren Pape Poul­sen in memoriam

Til­ba­ge i 1960’erne instru­e­re­de ame­ri­kan­ske John Fran­ken­hei­mer skræk­fil­men Man­den, der skif­te­de ansigt. Her møder vi Art­hur Hamilt­on, en midal­dren­de og ano­nym funk­tio­nær, der arbej­der i en bank i New York. Som livet har for­met sig, er det klart, at der ikke rig­tigt er mere at kom­me efter for den gode Art­hur Hamilt­on. Hans dat­ter er flø­jet fra reden. Udsig­ten til en for­frem­mel­se er væk. Ero­tik og kær­tegn er for­dam­pet fra ægte­ska­bet. Frem­ti­den er bag ham, spil­let er tabt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her