Fri Mads #39: Ret¬≠ti¬≠dig fortr√¶ngning ūüßŅ


Her er der en medieafspiller

Men f√łr du kan se den, skal du accep¬≠te¬≠re cook¬≠i¬≠es fra vores leverand√łr.

Som man siger p√• engelsk: Always lea¬≠ve your audi¬≠en¬≠ce wan¬≠ting more. For mit eget ved¬≠kom¬≠men¬≠de har jeg gjort den opda¬≠gel¬≠se, at mit publi¬≠kum gl√¶¬≠des ved, at jeg giver rege¬≠rin¬≠gens mini¬≠stre t√łrt p√•. S√• det vil jeg sty¬≠re udenom den¬≠ne gang, her i mit nyheds¬≠brev num¬≠mer 39, om ikke andet for at beva¬≠re mit over¬≠ra¬≠skel¬≠ses¬≠mo¬≠ment. I ste¬≠det vil jeg kig¬≠ge til¬≠ba¬≠ge p√• den for¬≠gang¬≠ne uge, og s√• vil jeg gri¬≠be til et af mine andre slagnum¬≠re, hvil¬≠ket selv¬≠f√łl¬≠ge¬≠lig er det far¬≠lig¬≠ste emne, man over¬≠ho¬≠ve¬≠det kan skri¬≠ve om i dis¬≠se tider: vac¬≠ci¬≠ner. Sagen er nem¬≠lig den, at jeg i fre¬≠dags inter¬≠viewe¬≠de den ame¬≠ri¬≠kan¬≠ske viden¬≠skabs¬≠mand Jonat¬≠han Max Ber¬≠man, for¬≠fat¬≠ter til bogen Anti-vaxxers: How to Chal¬≠len¬≠ge a Mis¬≠in¬≠for¬≠med Move¬≠ment. Og hvad det f√łr¬≠te med sig, kan du l√¶se mere om neden¬≠for. Vel¬≠kom¬≠men til ūüôĆūüŹľ 

Retrospek­tivt

Da dagen gik p√• h√¶ld i fre¬≠dags, slap vi en histo¬≠rie, som efter min mening fik alt for lidt opm√¶rk¬≠som¬≠hed. Ikke for¬≠di jeg synes, den skal ryd¬≠de for¬≠si¬≠der, men alli¬≠ge¬≠vel. Histo¬≠ri¬≠en er et spin off p√• vores arbej¬≠de med at under¬≠s√ł¬≠ge DISA/Riffelsyndikatet, det for¬≠k√¶tre¬≠de v√•ben¬≠fir¬≠ma, som i man¬≠ge √•r var ejet og kon¬≠trol¬≠le¬≠ret af M√¶r¬≠sk. Hvad, Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vets jour¬≠na¬≠li¬≠ster har opda¬≠get gen¬≠nem adgang til doku¬≠men¬≠ter fra Natio¬≠nal Securi¬≠ty Archi¬≠ve i USA, er, at M√¶r¬≠sk til¬≠ba¬≠ge i 1965 sej¬≠le¬≠de v√•ben fra Ame¬≠ri¬≠ka til Indo¬≠nesi¬≠en. Hvad, der g√łr histo¬≠ri¬≠en opsigtsv√¶k¬≠ken¬≠de, er dels, at v√•b¬≠ne¬≠ne mulig¬≠vis har fun¬≠det anven¬≠del¬≠se i det p√• det tids¬≠punkt igang¬≠v√¶¬≠ren¬≠de indo¬≠ne¬≠si¬≠ske fol¬≠ke¬≠mord, og dels at sen¬≠din¬≠gen var for¬≠kl√¶dt af M√¶r¬≠sk som v√¶ren¬≠de m√łb¬≠ler og en Mer¬≠ce¬≠des Benz. Med andre ord tyder det p√•, at M√¶r¬≠sk her har hand¬≠let i ond tro og bevidst har fusket med kon¬≠no¬≠se¬≠men¬≠tet, alt¬≠s√• de fragt¬≠pa¬≠pi¬≠rer, som ogs√• hed¬≠der bill of lading p√• engelsk. Hvad v√¶r¬≠re er, s√• er der tegn i sol, stjer¬≠ne og m√•ne p√•, at det var CIA, som var invol¬≠ve¬≠ret i leve¬≠ran¬≠cen. Som s√•dan egent¬≠lig ikke over¬≠ra¬≠sken¬≠de, al den stund at vi i dag ved, at den ame¬≠ri¬≠kan¬≠ske efter¬≠ret¬≠ning¬≠s¬≠tje¬≠ne¬≠ste var dybt invol¬≠ve¬≠ret i fol¬≠ke¬≠mor¬≠det i Indo¬≠nesi¬≠en. En for¬≠bry¬≠del¬≠se mod men¬≠ne¬≠ske¬≠he¬≠den, som f√łr¬≠te til op imod en mil¬≠li¬≠on dr√¶b¬≠te. Jeg ved godt, at 1965 er lang tid siden, men ikke s√• lang tid siden, at det ikke alle¬≠re¬≠de den¬≠gang var en beskidt aff√¶¬≠re at trans¬≠por¬≠te¬≠re v√•ben til et land, som var under¬≠vejs med et fol¬≠ke¬≠mord, oveni¬≠k√ł¬≠bet for¬≠kl√¶dt som m√łb¬≠ler og en Mer¬≠ce¬≠des Benz. Det var det den¬≠gang, og det b√łr det ogs√• v√¶re i dag. Det er der¬≠for, jeg godt kun¬≠ne t√¶n¬≠ke mig, at den¬≠ne histo¬≠rie fik lidt mere opm√¶rksomhed. 

Hvor¬≠dan spi¬≠ser man en hval? ūüćīūüź≥

Der er sik¬≠kert nog¬≠le af mine l√¶se¬≠re, der vil mene, at jeg her g√łr mig skyl¬≠dig i at v√¶re en spi¬≠el¬≠ver¬≠der¬≠ber. For hvor¬≠for dog kom¬≠me ren¬≠den¬≠de efter alle dis¬≠se √•r med nog¬≠le irri¬≠te¬≠ren¬≠de fod¬≠no¬≠ter, som √łde¬≠l√¶g¬≠ger den gode stem¬≠ning? En stem¬≠ning, som i √łvrigt er bed¬≠re end nogen¬≠sin¬≠de, for det er kun f√• dage siden, at M√¶r¬≠sk pr√¶¬≠sen¬≠te¬≠re¬≠de Dan¬≠marks¬≠hi¬≠sto¬≠ri¬≠ens st√łr¬≠ste over¬≠skud p√• i alt 117 mil¬≠li¬≠ar¬≠der kro¬≠ner. Sagt p√• men¬≠ne¬≠ske¬≠sprog har M√¶r¬≠sk alt¬≠s√• stuk¬≠ket en mil¬≠li¬≠ard kro¬≠ner i lom¬≠men hver tred¬≠je dag. En helt utro¬≠lig bedrift, der kal¬≠der p√• applaus, men nu er det bare s√•le¬≠des, at det ikke er pres¬≠sens opga¬≠ve at fejre M√¶r¬≠sk. Pres¬≠sens opga¬≠ve er der¬≠i¬≠mod at hol¬≠de √łje med M√¶r¬≠sk, og her vil jeg vove den p√•stand, at det er den dan¬≠ske pres¬≠se ikke rig¬≠tigt gode nok til. M√•ske for¬≠di det er for t√¶t p√• og sam¬≠ti¬≠dig helt uover¬≠sku¬≠e¬≠ligt, for hvor¬≠dan spi¬≠ser man s√• stor en hval? Og helt sik¬≠kert for¬≠di M√¶r¬≠sk er en til¬≠k¬≠nap¬≠pet virk¬≠som¬≠hed, der meget n√łdigt udta¬≠ler sig om noget som helst. Som for eksem¬≠pel n√•r Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vet eller Ber¬≠ling¬≠s¬≠ke stil¬≠ler ube¬≠ha¬≠ge¬≠li¬≠ge sp√łrgs¬≠m√•l. ‚ÄúJeg har haft lidt sm√•¬≠travlt, s√• jeg har ikke helt f√•et l√¶st artik¬≠ler¬≠ne,‚ÄĚ som M√¶r¬≠sks √łver¬≠ste chef S√łren Skou meget symp¬≠to¬≠ma¬≠tisk sag¬≠de til Ber¬≠ling¬≠s¬≠ke, da de spurg¬≠te ind til Rif¬≠fel¬≠syn¬≠di¬≠ka¬≠tet under Den Kol¬≠de Krig. Over¬≠for Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vet har M√¶r¬≠sk kate¬≠go¬≠risk afvist at sva¬≠re p√• sp√łrgs¬≠m√•l de sene¬≠ste to uger. 

Mou­ches volantes

S√• der er hele tiden noget omkring M√¶r¬≠sk, som vi ikke rig¬≠tigt f√•r talt om. Nog¬≠le sm√• for¬≠bi¬≠pas¬≠se¬≠ren¬≠de uklar¬≠he¬≠der i syns¬≠fel¬≠tet, eller som det hed¬≠der p√• fransk: mou¬≠ches volan¬≠tes. Noget som b√•de virk¬≠som¬≠he¬≠den og dan¬≠sker¬≠ne helst vil fortr√¶n¬≠ge. Som vi ken¬≠der det fra psy¬≠ko¬≠a¬≠na¬≠ly¬≠sen er fortr√¶ng¬≠ning en for¬≠svars¬≠me¬≠ka¬≠nis¬≠me, der med¬≠vir¬≠ker til at cemen¬≠te¬≠re spalt¬≠nin¬≠gen af psy¬≠ken i en drifts¬≠o¬≠ri¬≠en¬≠te¬≠ret og en for¬≠nufts- og moral¬≠o¬≠ri¬≠en¬≠te¬≠ret del. Det er kun s√•dan, vi for eksem¬≠pel kan udhol¬≠de, at vi inderst inde godt ved, at M√¶r¬≠sk ikke kun leve¬≠re¬≠de olie til apart¬≠heid-regi¬≠met i Syd¬≠afri¬≠ka, men at M√¶r¬≠sk var et at de sel¬≠ska¬≠ber, som leve¬≠re¬≠de aller¬≠mest olie til de hvi¬≠de her¬≠ske¬≠re i Pre¬≠to¬≠ria. Br√¶nd¬≠stof, der var helt afg√ł¬≠ren¬≠de for at hol¬≠de apart¬≠heid-maski¬≠nen k√łren¬≠de. Enkel¬≠te af os, i hvert fald de af os, som sta¬≠dig kan huske 1980‚Äôerne, ved ogs√•, at n√•r M√¶r¬≠sks ski¬≠be anl√łb Syd¬≠afri¬≠ka, s√• male¬≠de bes√¶t¬≠nin¬≠gen nav¬≠net over p√• den side, der vend¬≠te ind mod land. Og skif¬≠te¬≠de Dan¬≠ne¬≠brog ud med et andet flag. For at skju¬≠le hvor de var fra, for selv¬≠f√łl¬≠ge¬≠lig var M√¶r¬≠sk klar over, at det gav rid¬≠ser i lak¬≠ken at leve¬≠re olie til det¬≠te r√¶d¬≠sels¬≠fo¬≠re¬≠ta¬≠gen¬≠de. Der var jo en grund til, at Syd¬≠afri¬≠ka betal¬≠te en tred¬≠je¬≠del mere end mar¬≠kedspri¬≠sen. Alt det¬≠te ved vi godt, men for at kun¬≠ne fun¬≠ge¬≠re som sam¬≠fund og nyde godt af alle de dej¬≠ligt man¬≠ge pen¬≠ge, som M√¶r¬≠sk bidra¬≠ger med, har vi valgt at glem¬≠me sagen, f√łr den blev til et pro¬≠blem. Og alle de andre sager som omkran¬≠ser den syv¬≠tak¬≠ke¬≠de stjer¬≠ne. Det er det, man kal¬≠der ret¬≠ti¬≠dig fortr√¶ng¬≠ning, hvil¬≠ket synes at v√¶re det b√¶ren¬≠de prin¬≠cip i dan¬≠sker¬≠nes for¬≠hold til M√¶rsk. 

Podcast om Riffelsyndikatet ūüéß

Ikke desto min¬≠dre bli¬≠ver Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vet p√• smer¬≠ten. Som tid¬≠li¬≠ge¬≠re n√¶vnt er vi p√• vej med en podcast¬≠se¬≠rie om en cen¬≠tralt pla¬≠ce¬≠ret glo¬≠be¬≠trot¬≠ter og v√•ben¬≠hand¬≠ler, der var man¬≠ge¬≠√•rig agent for Rif¬≠fel¬≠syn¬≠di¬≠ka¬≠tet. Jeg siger ikke for meget, n√•r jeg siger, at der er tale om et styk¬≠ke hidtil ukendt og st√¶rkt opsigtsv√¶k¬≠ken¬≠de Dan¬≠marks¬≠hi¬≠sto¬≠rie. N√•r jeg n√¶v¬≠ner det igen, er det, for¬≠di jeg fort¬≠sat har et ydmygt √łnske om, at du teg¬≠ner et abon¬≠ne¬≠ment hos Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vet og sam¬≠ti¬≠dig hen¬≠ter vores app, der snart bli¬≠ver opda¬≠te¬≠ret og klar¬≠gjort som plat¬≠form til podcasts. 

Min snak med Jonat¬≠han Max Berman 

Sk√¶b¬≠nen vil¬≠le det s√•le¬≠des, at den ame¬≠ri¬≠kan¬≠ske viden¬≠skabs¬≠mand, Ph.D. Jonat¬≠han Max Ber¬≠man fra New York Insti¬≠tu¬≠te of Tech¬≠no¬≠lo¬≠gy, lige hav¬≠de skre¬≠vet og afle¬≠ve¬≠ret en hel bog om anti¬≠vaxxers, da cor¬≠o¬≠na-pan¬≠de¬≠mi¬≠en ram¬≠te ver¬≠den. Snak lige om d√•r¬≠lig tim¬≠ing eller hvad? Og s√• alli¬≠ge¬≠vel ikke, for hans bog Anti-vaxxers: How to Chal¬≠len¬≠ge a Mis¬≠in¬≠for¬≠med Move¬≠ment har en sted¬≠s¬≠e¬≠gr√łn¬≠hed, som g√łr den inter¬≠es¬≠sant at l√¶se til alle tider. I hvert fald for¬≠di den giver et vel¬≠g√ł¬≠ren¬≠de histo¬≠risk til¬≠ba¬≠ge¬≠blik p√• mod¬≠stan¬≠den mod vac¬≠ci¬≠ner. En mod¬≠stand, der fak¬≠tisk altid har v√¶ret der, lige siden de f√łr¬≠ste vac¬≠ci¬≠ner duk¬≠ke¬≠de frem i slut¬≠nin¬≠gen af det 18. √•rhund¬≠re¬≠de. Ikke s√• snart var eng¬≠l√¶n¬≠der¬≠ne begyndt at vac¬≠ci¬≠ne¬≠re mod kop¬≠per, f√łr mod¬≠stan¬≠de¬≠re poli¬≠ti¬≠se¬≠re¬≠de det¬≠te frem¬≠me¬≠d¬≠ar¬≠te¬≠de, nye f√¶no¬≠men. At sige nej til vac¬≠ci¬≠ner blev sidestil¬≠let med at k√¶m¬≠pe imod Napo¬≠leons h√¶r, og i pam¬≠flet¬≠ter blev vac¬≠ci¬≠ner beskre¬≠vet som et ond¬≠s¬≠in¬≠det angreb p√• den tra¬≠di¬≠tio¬≠nel¬≠le sam¬≠fundsor¬≠den. En af dati¬≠dens f√łr¬≠en¬≠de anti¬≠vaxxe¬≠re var en mand ved navn John Gibbs, der udgav en bog med tit¬≠len Our Medi¬≠cal Liber¬≠ties, hvor han tal¬≠te dun¬≠der mod vac¬≠ci¬≠ner. Som tit¬≠len siger, var han is√¶r opta¬≠get af, at vac¬≠ci¬≠ner¬≠ne var et angreb p√• indi¬≠vi¬≠dets ret til at bestem¬≠me over egen krop, men han skrev ogs√• om, at medi¬≠ci¬≠na¬≠lin¬≠du¬≠stri¬≠en stod til at tje¬≠ne p√• det, samt at der var eksemp¬≠ler p√•, at vac¬≠ci¬≠ner¬≠ne slet ikke vir¬≠ke¬≠de. Alt i alt for¬≠bl√łf¬≠fen¬≠de t√¶t p√• de argu¬≠men¬≠ter, som vor tids anti¬≠vaxxe¬≠re frem¬≠f√ł¬≠rer. At ingen i dag aner, hvem John Gibbs er, skyl¬≠des selv¬≠f√łl¬≠ge¬≠lig, at han var d√łmt til at tabe. Vac¬≠ci¬≠ner mod kop¬≠per, og hvad siden fulg¬≠te, har v√¶ret en k√¶m¬≠pe suc¬≠ces. S√• stor en suc¬≠ces, at anti¬≠vaxxer¬≠ne ad √•re blev redu¬≠ce¬≠ret til det rene ingen¬≠ting. Jonat¬≠han Max Ber¬≠mans poin¬≠te er, at n√•r anti¬≠vaxxer¬≠ne er vendt til¬≠ba¬≠ge med for¬≠ny¬≠et styr¬≠ke i vor tid, er det p√• en m√•de udtryk for, hvor stor en suc¬≠ces mas¬≠se¬≠vac¬≠ci¬≠na¬≠tion har v√¶ret. Sagen er nem¬≠lig den, at vi kol¬≠lek¬≠tivt har glemt, hvor¬≠dan det var at leve i en ver¬≠den, hvor man sim¬≠pelt¬≠hen kun¬≠ne d√ł af m√¶s¬≠lin¬≠ger. I √łvrigt er det sjovt, n√•r Ber¬≠man bem√¶r¬≠ker, at selv¬≠om de soci¬≠a¬≠le medi¬≠er har v√¶ret med til at for¬≠st√¶r¬≠ke og for¬≠bin¬≠de anti¬≠vaxxer¬≠ne, s√• er de som s√•dan ikke en betin¬≠gel¬≠se for deres eksi¬≠stens. I gam¬≠le dage, i ste¬≠det for Face¬≠book og Tik¬≠Tok, hav¬≠de anti¬≠vaxxer¬≠ne til gen¬≠g√¶ld brevskriv¬≠nings¬≠kampag¬≠ner, pam¬≠flet¬≠ter, pro¬≠test¬≠mar¬≠cher og konferencer. 

Symp¬≠toms of life ūü¶†

Ber¬≠man er meget opta¬≠get af, at man ikke skal im√ł¬≠de¬≠g√• anti¬≠vaxxe¬≠re med lat¬≠ter¬≠lig¬≠g√ł¬≠rel¬≠se, udskam¬≠ning og vre¬≠de. Tv√¶r¬≠tom skal man m√łde dem med ven¬≠lig¬≠hed og for¬≠st√•¬≠el¬≠se. Som han sag¬≠de til mig, da vi Zoo¬≠me¬≠de sam¬≠men, har ingen nogen¬≠sin¬≠de √¶ndret hold¬≠ning ved, at man kal¬≠der dem for et fjols. Sam¬≠ti¬≠dig til¬≠by¬≠der anti¬≠vaxxer¬≠ne noget, som grund¬≠l√¶g¬≠gen¬≠de er godt for viden¬≠ska¬≠ben som prak¬≠sis, nem¬≠lig skep¬≠ti¬≠cis¬≠me. Mod¬≠stand er altid vig¬≠tigt, s√• l√¶n¬≠ge det ikke kun er de refleks-kon¬≠tr√¶¬≠re Ras¬≠mus Mod¬≠sat-typer, der f√łrer ordet. Hvad, der ogs√• er vig¬≠tigt, er noget s√• enkelt som at lyt¬≠te til mod¬≠par¬≠ten, for det kan jo v√¶re, at viden¬≠ska¬≠ben en sj√¶l¬≠den gang l√¶rer noget nyt. Under pan¬≠de¬≠mi¬≠ens f√łr¬≠ste fase var det langt fra alle viden¬≠skabs¬≠folk, som k√łb¬≠te ide¬≠en om lang¬≠va¬≠ri¬≠ge covid-symp¬≠to¬≠mer. I dag er der udbredt enig¬≠hed om, at det er et reelt og alvor¬≠ligt f√¶no¬≠men. P√• sam¬≠me m√•de mener Ber¬≠man, at vi skal lyt¬≠te til dem, der siger, at de er ramt af lang¬≠va¬≠ri¬≠ge bivirk¬≠nin¬≠ger fra vac¬≠ci¬≠ner¬≠ne, for m√•ske de for¬≠t√¶l¬≠ler os noget, vi bur¬≠de v√¶re mere opm√¶rk¬≠som¬≠me p√•. Sam¬≠ti¬≠dig skal vi hele tiden v√¶re bevid¬≠ste om, at der ogs√• er det, som Ber¬≠man kal¬≠der symp¬≠toms of life, alt¬≠s√• at sel¬≠ve det at v√¶re i live tr√¶k¬≠ker veks¬≠ler p√• men¬≠ne¬≠ske¬≠krop¬≠pen. N√•r der s√• sker noget, som det enkel¬≠te men¬≠ne¬≠ske mener at kun¬≠ne iden¬≠ti¬≠fi¬≠ce¬≠re som en livs¬≠for¬≠an¬≠dren¬≠de begi¬≠ven¬≠hed, som for eksem¬≠pel at man bli¬≠ver vac¬≠ci¬≠ne¬≠ret, kan man v√¶re til¬≠b√ł¬≠je¬≠lig til at se en kaus¬≠a¬≠li¬≠tet mel¬≠lem vac¬≠ci¬≠nen og det, at man g√•r og f√łler sig udbr√¶ndt. Med til det sam¬≠le¬≠de bil¬≠le¬≠de h√łrer, p√•pe¬≠ger Ber¬≠man, at der er eksemp¬≠ler p√• syg¬≠dom¬≠me og lidel¬≠ser, som l√¶ge¬≠vi¬≠den¬≠ska¬≠ben i man¬≠ge √•r ikke har vil¬≠let aner¬≠ken¬≠de for s√• grad¬≠vist at luk¬≠ke dem ind i var¬≠men. Fibro¬≠my¬≠al¬≠gi, alt¬≠s√• kro¬≠ni¬≠ske sene- og muskel¬≠s¬≠mer¬≠ter, er et eksem¬≠pel p√• det, og det sam¬≠me er bor¬≠re¬≠li¬≠o¬≠se eller Lyme Disea¬≠se, som det hed¬≠der p√• engelsk. 

Snavs i mikroskopet ūüĒ¨

Hvad, der bekym¬≠rer Jonat¬≠han Max Ber¬≠man, er, at anti¬≠vaxxer¬≠ne i USA sta¬≠dig har vind i sej¬≠le¬≠ne. S√• meget at der er for¬≠bunds¬≠sta¬≠ter, hvor man nu alvor¬≠ligt dis¬≠ku¬≠te¬≠rer at til¬≠ba¬≠gerul¬≠le vel¬≠kend¬≠te, tra¬≠di¬≠tio¬≠nel¬≠le vac¬≠ci¬≠na¬≠tions¬≠pro¬≠gram¬≠mer. Som for eksem¬≠pel vac¬≠ci¬≠na¬≠tion mod m√¶s¬≠lin¬≠ger. ‚ÄúDet hele er ble¬≠vet meget poli¬≠tisk,‚ÄĚ som Ber¬≠man siger til mig. Sta¬≠tus nu og her er, at rundt reg¬≠net 70% af ame¬≠ri¬≠ka¬≠ner¬≠ne er ble¬≠vet vac¬≠ci¬≠ne¬≠ret mod cor¬≠o¬≠na. De reste¬≠ren¬≠de 30% er enten ikke ble¬≠vet vac¬≠ci¬≠ne¬≠re¬≠de, for¬≠di de er uden¬≠for p√¶da¬≠go¬≠gisk r√¶k¬≠ke¬≠vid¬≠de, for¬≠di de ikke har adgang til l√¶ge¬≠hj√¶lp, eller for¬≠di de har et arbej¬≠de, som for¬≠hin¬≠drer dem i at bli¬≠ve vac¬≠ci¬≠ne¬≠ret. Og s√• er der de rig¬≠ti¬≠ge anti¬≠vaxxe¬≠re. Hvad den¬≠ne grup¬≠pe ang√•r, er det inter¬≠es¬≠sant, at p√•fal¬≠den¬≠de man¬≠ge af dem er rela¬≠tivt godt uddan¬≠ne¬≠de. ‚ÄúMen bare for¬≠di du har en god uddan¬≠nel¬≠se, bety¬≠der det ikke, at du har ret,‚ÄĚ som Ber¬≠man bem√¶r¬≠ker. N√•r man skal for¬≠kla¬≠re, hvad der moti¬≠ve¬≠rer de res¬≠sour¬≠cest√¶r¬≠ke anti¬≠vaxxe¬≠re, peger Ber¬≠man p√• det, man inden¬≠for socio¬≠lo¬≠gi¬≠en kal¬≠der moral foun¬≠da¬≠tions the¬≠ory, som er stu¬≠di¬≠et af, hvor¬≠dan for¬≠skel¬≠li¬≠ge men¬≠ne¬≠skers moral¬≠ske kom¬≠pas udvik¬≠ler sig over tid. Her har Ber¬≠mann note¬≠ret sig, at man¬≠ge anti¬≠vaxxe¬≠re er opta¬≠get af ide¬≠en om ren¬≠hed, for¬≠st√•¬≠et som at de ikke vil foru¬≠re¬≠ne deres krop¬≠pe med et beskidt pro¬≠dukt. Det er der¬≠for, p√•pe¬≠ger Ber¬≠man, at man¬≠ge anti¬≠vaxxe¬≠re t√¶n¬≠der p√• mis¬≠in¬≠for¬≠ma¬≠tion om, at vac¬≠ci¬≠ner¬≠ne inde¬≠hol¬≠der ukend¬≠te og skr√¶m¬≠men¬≠de ingre¬≠di¬≠en¬≠ser. Et eksem¬≠pel er sagen fra Tys¬≠kland, hvor nog¬≠le kvaksal¬≠ve¬≠re hav¬≠de kig¬≠get p√• Pfizers vac¬≠ci¬≠ne under et mikroskop, og her men¬≠te at kun¬≠ne se et mikrosko¬≠pisk SIM-kort, samt noget der gran¬≠gi¬≠ve¬≠ligt lig¬≠ner orme. Da deres bil¬≠le¬≠der blev g√•et efter i s√łm¬≠me¬≠ne, viste det sig imid¬≠ler¬≠tid, at pro¬≠ble¬≠met der¬≠i¬≠mod skyld¬≠tes, at de objekt¬≠g¬≠las, som hav¬≠de v√¶ret under mikroskopet, ikke var ble¬≠vet ordent¬≠ligt ren¬≠gjort, og der¬≠for var ful¬≠de af urenheder. 

Kon­klu­sion

Hvis man ikke alle¬≠re¬≠de har for¬≠nem¬≠met det, er jeg st√¶rkt begej¬≠stret for Jonat¬≠han Max Ber¬≠man og hans bog og vil p√• det var¬≠me¬≠ste anbe¬≠fa¬≠le den til alle, som inter¬≠es¬≠se¬≠rer sig blot det mind¬≠ste for vac¬≠ci¬≠ner og mod¬≠stan¬≠den mod dem. Og hvem g√łr, hav¬≠de jeg n√¶r sagt, ikke snart det? Find hans bog her.

Fri T√¶nk¬≠ning ūü§ď

Che¬≠fre¬≠dak¬≠t√łr Flem¬≠m¬≠ing Roses sene¬≠ste nyheds¬≠brev skul¬≠le have budt p√• et inter¬≠view med den legen¬≠da¬≠ri¬≠ske Nord¬≠korea-eks¬≠pert Andrei Lan¬≠kov, hvil¬≠ket jeg af per¬≠son¬≠li¬≠ge grun¬≠de vir¬≠ke¬≠lig hav¬≠de gl√¶¬≠det mig til. I ste¬≠det, anspo¬≠ret af de stun¬≠den¬≠de kala¬≠mi¬≠te¬≠ter i og omkring Ukrai¬≠ne, valg¬≠te Rose at sad¬≠le om og skrev i ste¬≠det et dybt per¬≠son¬≠ligt og vel¬≠fun¬≠de¬≠ret nyheds¬≠brev om hele bal¬≠la¬≠den, alt¬≠s√• b√•de om Ukrai¬≠ne, Rusland, Vesten, og hvad der ellers er at sige om den sag. Fik du ikke l√¶st eller lyt¬≠tet til det, synes jeg, du skal skyn¬≠de dig at g√łre det, mens det sta¬≠dig er en frisk hyl¬≠de¬≠va¬≠re. Er grun¬≠den sna¬≠re¬≠re den, at du end¬≠nu ikke er ble¬≠vet med¬≠lem af Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vet, s√• t√¶nk lige p√•, at ale¬≠ne Flem¬≠m¬≠ing Roses ugent¬≠li¬≠ge bidrag i sig selv er hele pri¬≠sen v√¶rd. For¬≠u¬≠den alt det andet du f√•r. S√• kan du ogs√• v√¶re med p√• hol¬≠det i kom¬≠men¬≠de wee¬≠kend, hvor Flem¬≠m¬≠ing Rose udsen¬≠der sit nyheds¬≠brev om m√łdet med Andrei Lankov. 

Fri Tid ūü•≥

P√• fre¬≠dag tager de To Sult¬≠ne Piger dig med p√• ‚Äúden etio¬≠pi¬≠ske p√• Grif¬≠fen¬≠felds¬≠ga¬≠de‚ÄĚ i K√łben¬≠havn til ‚Äúen k√¶m¬≠pe omgang dob¬≠belt inje¬≠ra‚ÄĚ. Som Pige 1 skri¬≠ver til mig: ‚ÄúTror ikke, der fin¬≠des andre ste¬≠der i K√łben¬≠havn, hvor man kan bli¬≠ve pro¬≠p¬≠m√¶t, selv¬≠om man ikke spi¬≠ser op for 224 kro¬≠ner.‚ÄĚ Gik du i √łvrigt glip af deres s√¶r¬≠de¬≠les mor¬≠som¬≠me bes√łg p√• A.C. Per¬≠ch‚Äôs tesa¬≠lon i K√łben¬≠havn, s√• kan jeg ikke anbe¬≠fa¬≠le det nok. 

Fri Kri¬≠tik ūü¶Č

Gl√¶d dig til ons¬≠dag, hvor lit¬≠te¬≠ra¬≠ten Met¬≠te H√łeg er til¬≠ba¬≠ge med sit nyheds¬≠brev Fri Kri¬≠tik. Den¬≠ne gang med en anmel¬≠del¬≠se af den omdis¬≠ku¬≠te¬≠re¬≠de doku¬≠men¬≠tar¬≠film Kan¬≠dis for livet, og en omta¬≠le af en helt ny ver¬≠sion af Ian Som¬≠mer¬≠vil¬≠les og Wil¬≠li¬≠am S. Bur¬≠roug¬≠hs Drea¬≠ma¬≠chine, der net¬≠op er ble¬≠vet lanceret. 

Hvad jeg ellers g√•r og t√¶n¬≠ker p√• ūü§Ē

1ÔłŹ‚É£ Hvor¬≠n√•r rege¬≠rin¬≠gen mon fra¬≠fal¬≠der sagen mod Lars Find¬≠sen og Claus Hjort Fre¬≠de¬≠rik¬≠sen. Det er fak¬≠tisk det, jeg er aller¬≠mest opta¬≠get af. 

2ÔłŹ‚É£ Som Gideon Rach¬≠man, chief foreign affairs com¬≠men¬≠ta¬≠tor hos Finan¬≠ci¬≠al Times, i g√•r bem√¶r¬≠ke¬≠de, er Ruslands pr√¶¬≠si¬≠dent Vla¬≠di¬≠mir Putin ved at bli¬≠ve en √¶ldre her¬≠re. Han har v√¶ret ved mag¬≠ten i tyve √•r, han er 69 √•r gam¬≠mel, og m√•ske hand¬≠ler kri¬≠sen i Ukrai¬≠ne i vir¬≠ke¬≠lig¬≠he¬≠den om, at Putin ger¬≠ne her p√• fal¬≠de¬≠re¬≠bet vil fore¬≠ta¬≠ge sig noget, der vir¬≠ke¬≠lig giver ekko i evig¬≠he¬≠den. Som for eksem¬≠pel ved at gen¬≠for¬≠e¬≠ne Rus¬≠skij Mir, den rus¬≠si¬≠ske ver¬≠den. Gideons kom¬≠men¬≠tar fik mig til at t√¶n¬≠ke p√• Zar Ivan IV eller, som vi ken¬≠der ham i Vesten; Ivan den Gru¬≠som¬≠me. Efter at have besej¬≠ret mongo¬≠ler¬≠ne og refor¬≠me¬≠ret sit rige, grund¬≠lag¬≠de han Ruslands f√łr¬≠ste hem¬≠me¬≠li¬≠ge poli¬≠ti, kendt som Opritj¬≠ni¬≠na. Med¬≠lem¬≠mer¬≠ne af det¬≠te bro¬≠der¬≠skab hed Opritj¬≠niki, og if√łl¬≠ge myto¬≠lo¬≠gi¬≠en var de kl√¶dt i sort, red p√• sor¬≠te heste, og p√• sad¬≠ler¬≠ne hang der et hund¬≠e¬≠ho¬≠ved og en kost ‚Äď som sym¬≠bo¬≠ler p√•, at de var ude for at snif¬≠fe sig frem til zarens fjen¬≠der og feje dem v√¶k. Og med dis¬≠se sla¬≠vi¬≠ske rin¬≠g√•n¬≠der som sit v√•ben slap Ivan den Gru¬≠som¬≠me en b√łl¬≠ge af ter¬≠ror l√łs i Rusland. V√¶r¬≠st gik det ud over byen Nov¬≠gor¬≠od, en vel¬≠dre¬≠vet og √•ben by med et rigt han¬≠dels¬≠liv og tal¬≠ri¬≠ge for¬≠bin¬≠del¬≠ser til Vesten. S√• rig en by var Nov¬≠gor¬≠od, at de ikke var afh√¶n¬≠gi¬≠ge af Moskva. Men hvad Ivan IV ikke kun¬≠ne kon¬≠trol¬≠le¬≠re, kun¬≠ne han ikke tole¬≠re, og i 1570 gen¬≠nem¬≠f√łr¬≠te han med sit pri¬≠va¬≠te ter¬≠r¬≠or¬≠kor¬≠ps, hvad der er kendt som Mas¬≠sa¬≠kren i Nov¬≠gor¬≠od. Myr¬≠de¬≠ri¬≠er¬≠ne stod p√• i fem uger og koste¬≠de op mod 12.000 bor¬≠ge¬≠re livet, og Nov¬≠gor¬≠od blev aldrig rig¬≠tigt det sam¬≠me igen. N√•r man h√łrer og l√¶ser om, hvor¬≠le¬≠des Putin i √•re¬≠vis har v√¶ret besat af Ukrai¬≠ne, kan jeg ikke lade v√¶re med at t√¶n¬≠ke p√•, at han lidt ser p√• Kyiv, som Zar Ivan IV s√• p√• Nov¬≠gor¬≠od; en by, der skal s√¶t¬≠tes p√• plads og tvin¬≠ges under fode en gang for alle. 

So long

Farewell

Auf Wie­der­se­hen

Adi¬≠eu ūüĎčūüŹľ

Som guver¬≠nan¬≠ten Maria syn¬≠ger i musi¬≠ca¬≠len The Sound of Music. Jeg er til¬≠ba¬≠ge om en uge, og ha‚Äô det godt s√• l√¶nge. 

Mvh, Mads Br√ľg¬≠ger, che¬≠fre¬≠dak¬≠t√łr, Frihedsbrevet