Fri Mads #73: Et for¬≠√ł¬≠get bekymringsniveau ūüė£


Her er der en medieafspiller

Men f√łr du kan se den, skal du accep¬≠te¬≠re cook¬≠i¬≠es fra vores leverand√łr.

Man kan sove s√• lidt ‚Äď og d√•r¬≠ligt ‚Äď at slut¬≠re¬≠sul¬≠ta¬≠tet min¬≠der om t√łm¬≠mer¬≠m√¶nd. Man v√•g¬≠ner op med kval¬≠me og hoved¬≠pi¬≠ne, og som dagen skri¬≠der frem, bli¬≠ver man mere og mere gr√•¬≠d¬≠la¬≠bil og st√łj¬≠f√łl¬≠som. Alt¬≠s√• med andre ord den per¬≠fek¬≠te til¬≠stand at befin¬≠de sig i, n√•r man skal g√• stu¬≠e¬≠gang p√• Christiansborg. 

Fascis¬≠men er flyt¬≠tet ind ‚öí

Mang¬≠len p√• s√łvn skyl¬≠des selv¬≠f√łl¬≠ge¬≠lig, at jeg har sid¬≠det og br√¶ndt mid¬≠nat¬≠so¬≠li¬≠en, mens jeg l√¶ste i Spionche¬≠fen ‚Äď erin¬≠drin¬≠ger fra cel¬≠le 18.

En utro¬≠lig bog er det. For¬≠bl√łf¬≠fen¬≠de, sim¬≠pelt¬≠hen. Godt skre¬≠vet, stramt sk√•¬≠ret. En rig¬≠tig page tur¬≠ner.

Idet jeg l√•ser min cykel for¬≠an Chri¬≠sti¬≠ans¬≠borg, den¬≠ne fre¬≠dag for¬≠mid¬≠dag den 14. okto¬≠ber, t√¶n¬≠ker jeg, at hvis bare halv¬≠de¬≠len af det uv√¶¬≠sen, som tid¬≠li¬≠ge¬≠re FE-chef Lars Find¬≠sen blot¬≠l√¶g¬≠ger i sin bog, st√•r til tro¬≠en¬≠de, er det ikke kun n√łd¬≠ven¬≠digt med en under¬≠s√ł¬≠gel¬≠ses¬≠kom¬≠mis¬≠sion. S√• skal der sim¬≠pelt¬≠hen hol¬≠des hoved¬≠ren¬≠g√ł¬≠ring i b√•de Stats¬≠mi¬≠ni¬≠ste¬≠ri¬≠et, For¬≠svars¬≠mi¬≠ni¬≠ste¬≠ri¬≠et, Justits¬≠mi¬≠ni¬≠ste¬≠ri¬≠et og i beg¬≠ge de hem¬≠me¬≠li¬≠ge tje¬≠ne¬≠ster. Det hele skal gen¬≠nem¬≠skyl¬≠les med kaustisk soda, ren¬≠ses helt ud, og s√• skal det byg¬≠ges op igen fra bun¬≠den af. 

For den er jo helt gal, ikke bare gal, som i at fascis¬≠men st√•r for d√łren. Nej, den er gal, som i at fascis¬≠men rent fak¬≠tisk er flyt¬≠tet ind og har gjort det rig¬≠tigt hyg¬≠ge¬≠ligt for sig selv med ryat√¶p¬≠per og lava¬≠lam¬≠per og en pak¬≠ke med sn√łfler. 

Dum som en d√łr ūüö™

Hvor¬≠dan kan jeg skri¬≠ve det s√• skr√•sik¬≠kert? Det kan jeg argu¬≠men¬≠te¬≠re for med eksemp¬≠lets magt. Og det bed¬≠ste eksem¬≠pel, jeg kan give p√•, at fascis¬≠mens bj√łr¬≠ne¬≠klo har sl√•¬≠et rod i sta¬≠tens h√łj¬≠be¬≠de, er sce¬≠nen fra bogen, hvor poli¬≠ti¬≠et afh√ł¬≠rer Lars Find¬≠sens bror. 

Gen¬≠nem den m√•ned¬≠lan¬≠ge rum¬≠af¬≠lyt¬≠ning af Lars Find¬≠sen har PET ops¬≠nap¬≠pet, at Find¬≠sen har omtalt tid¬≠li¬≠ge¬≠re for¬≠svars¬≠mi¬≠ni¬≠ster Tri¬≠ne Bram¬≠sen som v√¶ren¬≠de ‚Äúdum som en d√łr‚ÄĚ, og det vil poli¬≠ti¬≠et nu ger¬≠ne have uddy¬≠bet. Hvad menes der med, at hun er dum som en d√łr, sp√łr¬≠ger de om. 

‚ÄúAt hun er dum som en d√łr,‚ÄĚ lyder bro¬≠de¬≠rens lako¬≠ni¬≠ske svar. 

Bort¬≠set fra at det er mor¬≠somt sva¬≠ret ‚Äď samt en grov for¬≠n√¶r¬≠mel¬≠se af samt¬≠li¬≠ge d√łre i det¬≠te land ‚Äď er det ogs√• uhyg¬≠ge¬≠ligt. Det uhyg¬≠ge¬≠li¬≠ge er, at en af fascis¬≠mens mest distink¬≠te ken¬≠de¬≠tegn nem¬≠lig er mang¬≠len p√• humor. For fascis¬≠men er stupid, det dum¬≠mes adels¬≠m√¶r¬≠ke er gra¬≠ve¬≠ret i dens v√•benskjold, og mang¬≠len p√• humo¬≠ri¬≠stisk sans h√¶n¬≠ger jo typisk sam¬≠men med en lav intel¬≠li¬≠genskvo¬≠tient. En funk¬≠tion her¬≠af er, at fascis¬≠men ikke tole¬≠re¬≠rer lat¬≠ter¬≠lig¬≠g√ł¬≠rel¬≠se af mag¬≠ten. Det er fak¬≠tisk det v√¶r¬≠ste, den ved. 

Alt det¬≠te er rig¬≠hol¬≠digt repr√¶¬≠sen¬≠te¬≠ret i f√łr¬≠n√¶vn¬≠te sce¬≠ne, for bort¬≠set fra at det skuds¬≠m√•l, som Find¬≠sen har givet Tri¬≠ne Bram¬≠sen, intet over¬≠ho¬≠ve¬≠det har med hans sag at g√łre, s√• vid¬≠ner sce¬≠nen om en √łms¬≠kin¬≠det og selv¬≠h√łj¬≠ti¬≠de¬≠lig stat, der kr√¶¬≠ver, at dens mini¬≠stre omta¬≠les med reve¬≠rens og respekt ‚Äď ogs√• selv¬≠om det fore¬≠g√•r i ens eget, pri¬≠va¬≠te hjem. Og s√• er det bare godt, gam¬≠mel¬≠dags dumt; det for¬≠t√¶l¬≠ler om en efter¬≠ret¬≠ning¬≠s¬≠tje¬≠ne¬≠ste, hvor sm√•, dum¬≠me og n√łje¬≠reg¬≠nen¬≠de m√¶nd og kvin¬≠der er kom¬≠met til mag¬≠ten. Fascis¬≠me i prak¬≠sis er, hvad det er. 

Men igen; jeg er bare en fyr, som har sovet for lidt og har haft en vild ople¬≠vel¬≠se med en bog. 

Brunsvi¬≠ge¬≠rens Dag ūüí©

At Tri¬≠ne Bram¬≠sen vir¬≠ke¬≠lig er dum som en d√łr, bevi¬≠ste hun i √łvrigt til ful¬≠de selv, sam¬≠me dag som bogen udkom. I anled¬≠ning af noget, der hed¬≠der Brunsvi¬≠ge¬≠rens Dag, skul¬≠le hun have afhen¬≠tet en brunsvi¬≠ger ved bage¬≠ren i Sti¬≠ge. Men s√• uden var¬≠sel og n√¶r¬≠me¬≠re for¬≠kla¬≠ring afly¬≠ste Bram¬≠sen den¬≠ne optr√¶¬≠den, for s√• plud¬≠se¬≠lig sene¬≠re sam¬≠me dag at duk¬≠ke op p√• et foto p√• soci¬≠a¬≠le medi¬≠er med en gigan¬≠tisk brunsvi¬≠ger i h√¶n¬≠der¬≠ne ‚Äď med en l√łg¬≠n¬≠ag¬≠tig for¬≠sik¬≠ring om at den¬≠ne besyn¬≠der¬≠li¬≠ge udvik¬≠ling abso¬≠lut intet hav¬≠de med udgi¬≠vel¬≠sen af Find¬≠sens bog at g√łre.

Alt ved den¬≠ne opf√łr¬≠sel var idi¬≠o¬≠tisk og pin¬≠ligt, og aller¬≠mest idi¬≠o¬≠tisk er selv¬≠f√łl¬≠ge¬≠lig i det hele taget at g√łre et stort num¬≠mer ud af, at man elsker at prop¬≠pe sig med brunsvi¬≠ger, det¬≠te √¶kle, lor¬≠te¬≠far¬≠ve¬≠de bag¬≠v√¶rk, som ud√ł¬≠ver en forun¬≠der¬≠lig til¬≠tr√¶k¬≠nings¬≠kraft p√• de mest irri¬≠te¬≠ren¬≠de, sm√•t bega¬≠ve¬≠de og humor¬≠for¬≠lad¬≠te men¬≠ne¬≠sker i det¬≠te land. Som for eksem¬≠pel Tri¬≠ne Bramsen. 

Til¬≠ba¬≠ge p√• sporet ūüöā

Men nu lader jeg vist for¬≠t√¶l¬≠leg¬≠l√¶¬≠den l√łbe afsted med mig. For det hand¬≠ler jo om noget s√• stil¬≠f√¶r¬≠digt som en stu¬≠e¬≠gang; alt¬≠s√• hvad jeg ople¬≠ver, n√•r jeg g√•r rundt p√• Chri¬≠sti¬≠ans¬≠borg med mit fine, nye adgangs¬≠kort. Et kort, der giver mig pri¬≠vil¬≠e¬≠ge¬≠ret adgang til alle dele af Borgen. 

Som beskre¬≠vet i mit for¬≠ri¬≠ge nyheds¬≠brev er kon¬≠trak¬≠ten mel¬≠lem mig og l√¶ser¬≠ne sim¬≠pel og enkel: Hver fre¬≠dag g√•r jeg rundt p√• Bor¬≠gen og ser, hvad der sker, og det meste af tiden kig¬≠ger jeg bare ‚Äď inspi¬≠re¬≠ret af det omni¬≠po¬≠ten¬≠te rumv√¶¬≠sen The Wat¬≠cher fra Mar¬≠vel-uni¬≠ver¬≠set. Jeg kig¬≠ger bare, og lige¬≠som The Wat¬≠cher gri¬≠ber jeg ikke ind i begi¬≠ven¬≠he¬≠der¬≠nes gang, men n√łjes med at v√¶re en betrag¬≠ter. Til sidst g√•r jeg hjem og renskri¬≠ver mine nota¬≠ter fra min stuegang. 

S√• lad os kom¬≠me i gang med det, og her¬≠med vel¬≠kom¬≠men til mit nyheds¬≠brev num¬≠mer 73. 

Ved f√łr¬≠ste √łjekast ūüĎÄ

Chri¬≠sti¬≠ans¬≠borg er om end end¬≠nu mere √łde og for¬≠ladt, end slot¬≠tet var det for¬≠ri¬≠ge fre¬≠dag. Stort set alle MF‚Äôe¬≠re er ude p√• kampag¬≠nespo¬≠ret, og hvad der kan for¬≠nem¬≠mes af akti¬≠vi¬≠tet i byg¬≠nin¬≠gen den¬≠ne fre¬≠dag for¬≠mid¬≠dag best√•r mest af tje¬≠nen¬≠de √•nder, som er i gang med at for¬≠be¬≠re¬≠de Kul¬≠tur¬≠nat¬≠ten. P√• de f√łl¬≠gen¬≠de bil¬≠le¬≠der kan man se, hvor¬≠dan der er gjort klar til hal¬≠l√łj i de Kon¬≠ser¬≠va¬≠ti¬≠ves loka¬≠le, og inde hos SF har de bl√¶st en k√¶m¬≠pe bal¬≠lon op, der skal fore¬≠stil¬≠le Jorden: 


Men det skal selv¬≠f√łl¬≠ge¬≠lig ikke for¬≠hin¬≠dre mig i at g√• stu¬≠e¬≠gang, for m√•ske er Chri¬≠sti¬≠ans¬≠borg aller¬≠mest inter¬≠es¬≠sant, net¬≠op n√•r der umid¬≠del¬≠bart ikke sker noget? 

En kvin¬≠de ved navn Carsten ūüíÉ

For man kan jo v√¶re hel¬≠dig. En af de f√łr¬≠ste, jeg ren¬≠der ind i oppe i van¬≠dre¬≠hal¬≠len, er Sofie Car¬≠sten Niel¬≠sen, poli¬≠tisk leder af det Radi¬≠ka¬≠le Ven¬≠stre. Hun er ved at bli¬≠ve inter¬≠viewet til DR. Og bag¬≠ef¬≠ter skal hun foto¬≠gra¬≠fe¬≠res ‚Äď til hvor ved jeg ikke. 

Mens det st√•r p√•, chit chat¬≠ter jeg med hen¬≠des r√•d¬≠gi¬≠ver Chri¬≠stof¬≠fer Leh¬≠mann. Han for¬≠t√¶l¬≠ler, at det er f√łr¬≠ste gang efter udskri¬≠vel¬≠sen af val¬≠get, at Sofie Car¬≠sten Niel¬≠sen er til¬≠ba¬≠ge p√• Chri¬≠sti¬≠ans¬≠borg. Sam¬≠men kan de to g√¶ve campaig¬≠ners kig¬≠ge til¬≠ba¬≠ge p√• et kik¬≠set bes√łg p√• Lol¬≠land, hvor Sofie Car¬≠sten Niel¬≠sen kom for ska¬≠de at sige, at de tr√¶ng¬≠te √łbo¬≠e¬≠re er n√łdt til at drop¬≠pe deres gas¬≠fyr. Vir¬≠ke¬≠lig en udmel¬≠ding med schwung i, men sagen er bare den, at der ikke fin¬≠des et ene¬≠ste gas¬≠fyr p√• hele Lol¬≠land. Som s√•dan en dej¬≠ligt dansk pen¬≠dant til den ud√ł¬≠de¬≠li¬≠ge fran¬≠ske s√¶t¬≠ning qu‚Äôils man¬≠gent de la brio¬≠che, alt¬≠s√• ‚Äúlad dem spi¬≠se kage‚ÄĚ, som en stor fransk prin¬≠ses¬≠se vist nok skul¬≠le have sagt, da hun h√łr¬≠te, at b√łn¬≠der¬≠ne gik og mang¬≠le¬≠de br√łd. Leh¬≠mann kal¬≠der h√¶n¬≠del¬≠sen for ‚Äúgas-for¬≠ta¬≠lel¬≠sen‚ÄĚ, hvil¬≠ket jo er et pragt¬≠fuldt udtryk. 

Nu st√•r hun s√• d√©r, Sofie Car¬≠sten Niel¬≠sen. Hun er i hvi¬≠de buk¬≠ser, sort bla¬≠zer og sor¬≠te h√łjh√¶¬≠le¬≠de st√łv¬≠ler. H√•ret er sam¬≠let i en heste¬≠ha¬≠le. N√•r man taler med hen¬≠de, for¬≠nem¬≠mer man en kvin¬≠de, som alle¬≠re¬≠de er ble¬≠vet s√• tynds¬≠lidt af valg¬≠kam¬≠pen, at hun ikke rig¬≠tig mag¬≠ter at small tal¬≠ke. Det kan selv¬≠f√łl¬≠ge¬≠lig ogs√• bare v√¶re, at hun synes, at jeg er anstren¬≠gen¬≠de sel¬≠skab, hvil¬≠ket jeg bestemt ikke kan afvi¬≠se, at jeg er. I hvert fald spil¬≠ler det ikke rig¬≠tigt ping-pong mel¬≠lem os. 

Dagen for¬≠in¬≠den er det ble¬≠vet meldt ud, at alle de bor¬≠ger¬≠li¬≠ge par¬≠ti¬≠er vil have en under¬≠s√ł¬≠gel¬≠ses¬≠kom¬≠mis¬≠sion p√• grund af Find¬≠sens bog. Lars L√łk¬≠ke Ras¬≠mus¬≠sen og Mode¬≠ra¬≠ter¬≠ne er ogs√• med p√• vognen.

Til Poli¬≠ti¬≠ken siger L√łk¬≠ke, at bogen ‚Äú√łger bekym¬≠rings¬≠ni¬≠veau¬≠et‚ÄĚ; en for¬≠mu¬≠le¬≠ring, som jo igen demon¬≠stre¬≠rer, hvad L√łk¬≠ke kan med ord. Men skal det v√¶re f√łr eller efter, at rets¬≠op¬≠g√ł¬≠ret med Lars Find¬≠sen er bragt til ende, at en kom¬≠mis¬≠sion skal kule¬≠gra¬≠ve FE-sagen? Heri best√•r den nye skil¬≠le¬≠linje i dansk poli¬≠tik, og p√• hvil¬≠ken side befin¬≠der de Radi¬≠ka¬≠le sig mon? 

Det vil jeg ger¬≠ne tale med Sofie Car¬≠sten Niel¬≠sen om, men hun har ikke rig¬≠tigt lyst. Hun siger, at hun ikke har noget at sige, som hun ikke sag¬≠de dagen f√łr, hvil¬≠ket egent¬≠lig ikke var s√• meget. Og des¬≠u¬≠den har hun ikke f√•et l√¶st bogen end¬≠nu, under¬≠stre¬≠ger hun. Jeg siger til hen¬≠de, at jeg godt kan for¬≠st√•, at hun har for travlt til at l√¶se b√łger, men at hun skal gl√¶¬≠de sig til at f√• taget hul p√• den, for¬≠di den er s√• god. Mere bli¬≠ver det ikke til imel¬≠lem os, for nu skal hun vide¬≠re. Her¬≠fra g√•r der en halv time, og s√• bli¬≠ver det meldt ud, at de Radi¬≠ka¬≠le st√łt¬≠ter en kom¬≠mis¬≠sions¬≠un¬≠der¬≠s√ł¬≠gel¬≠se af FE-sagen. Og ikke kun det; de st√łt¬≠ter en kom¬≠mis¬≠sions¬≠un¬≠der¬≠s√ł¬≠gel¬≠se, f√łr at sagen mod Lars Find¬≠sen er ble¬≠vet afgjort. 

Mens Sofie Car¬≠sten Niel¬≠sen og jeg har talt sam¬≠men, er Sop¬≠hie L√łh¬≠de, Ven¬≠stres poli¬≠ti¬≠ske ord¬≠f√ł¬≠rer, duk¬≠ket op i Van¬≠dre¬≠hal¬≠len. Hun skal ogs√• inter¬≠viewes til DR. Det st√•r jeg og kig¬≠ger lidt p√• og snup¬≠per et bil¬≠le¬≠de af sce¬≠ne¬≠ri¬≠et. For det er jo det, jeg g√łr; jeg kig¬≠ger bare. 

The sound of silen¬≠ce hos √ė ūü§ę

Jeg g√•r vide¬≠re. Nede i Provi¬≠ant¬≠hu¬≠set for¬≠s√ł¬≠ger jeg at fin¬≠de et med¬≠lem af Enheds¬≠li¬≠sten, som kan sige noget inter¬≠es¬≠sant om, hvor¬≠for net¬≠op det¬≠te par¬≠ti, hvis stif¬≠ten¬≠de med¬≠lem¬≠mer histo¬≠risk set har v√¶ret over¬≠v√•¬≠get af de hem¬≠me¬≠li¬≠ge tje¬≠ne¬≠ster, dog ikke jub¬≠ler af gl√¶¬≠de bare ved tan¬≠ken om en under¬≠s√ł¬≠gel¬≠ses¬≠kom¬≠mis¬≠sion, der skal kule¬≠gra¬≠ve FE-sagen. For den¬≠ne skan¬≠da¬≠le rum¬≠mer jo alt det, som Enheds¬≠li¬≠sten er i oppo¬≠si¬≠tion til. Men alli¬≠ge¬≠vel er de helt stil¬≠le. N√¶sten lige s√• stil¬≠le som n√•r man sp√łr¬≠ger dem om, hvor¬≠vidt Dan¬≠mark skal have et mod¬≠ta¬≠ge¬≠cen¬≠ter i Rwan¬≠da eller ej. 

Gott¬≠lieb og Skipper 

Igen er jeg hel¬≠dig. Inde p√• sit kon¬≠tor sid¬≠der min¬≠sand¬≠ten kory¬≠f√¶¬≠et Jet¬≠te Gott¬≠lieb (√ė), en legen¬≠de p√• ven¬≠stre¬≠fl√łj¬≠en. Til¬≠ba¬≠ge i 2009 anlag¬≠de hun sag mod PET for at have over¬≠v√•¬≠get hen¬≠de ulov¬≠ligt, mens hun var med i Ven¬≠streso¬≠ci¬≠a¬≠li¬≠ster¬≠ne. Der¬≠for t√¶n¬≠ker jeg, at FE-sagen m√• v√¶re guf for en som hen¬≠de, men til min over¬≠ra¬≠skel¬≠se vil hun ikke sige noget. 

‚ÄúNej,‚ÄĚ sva¬≠rer hun reso¬≠lut, da jeg sp√łr¬≠ger, om jeg m√• s√¶t¬≠te mig ned ved hen¬≠des m√łde¬≠bord. Hun siger, at jeg skal tale med S√łren S√łn¬≠der¬≠gaard eller Eva Flyvholm. 

Ude p√• gan¬≠gen igen m√łder jeg en pres¬≠se¬≠chef fra Enheds¬≠li¬≠sten, som vir¬≠ker helt svim¬≠mel ved synet af mig. Han lover mig at s√łr¬≠ge for, at jeg kan f√• en kom¬≠men¬≠tar til Enheds¬≠li¬≠stens syn p√• en mulig kom¬≠mis¬≠sions¬≠un¬≠der¬≠s√ł¬≠gel¬≠se af FE-sagen, men som dagen skri¬≠der frem, h√łrer jeg aldrig fra ham. 

Til gen¬≠g√¶ld m√łder jeg Per¬≠nil¬≠le Skip¬≠per, som er i h√łjt hum√łr. Hun er p√• vej ud i byen for at med¬≠vir¬≠ke i podca¬≠sten Mads & A‚ÄĎHoldet. Hun vil hel¬≠ler ikke sige noget om Lars Find¬≠sen og FE-sagen. For hen¬≠des ved¬≠kom¬≠men¬≠de skyl¬≠des det, at hun snart stop¬≠per p√• Chri¬≠sti¬≠ans¬≠borg, for¬≠di hun fal¬≠der for Enheds¬≠li¬≠stens rota¬≠tions¬≠prin¬≠cip. Vi √łnsker hin¬≠an¬≠den en god weekend. 

Jeg g√•r en eta¬≠ge ned, ned til d√©r hvor Dan¬≠marks¬≠de¬≠mo¬≠kra¬≠ter¬≠ne og Dansk Fol¬≠ke¬≠par¬≠ti resi¬≠de¬≠rer. Ogs√• her er der tomt og stil¬≠le. Dog h√łrer jeg en lav¬≠m√¶lt mum¬≠len inde fra Inger St√łj¬≠bergs kon¬≠tor, men ikke h√łjt nok til at det kan h√łres fra gangen. 

Noget dej¬≠ligt og sk√łnt 

‚ÄúVi er p√• ret¬≠te vej,‚ÄĚ siger Dansk Fol¬≠ke¬≠par¬≠tis nyheds¬≠chef Jes¬≠per Gis¬≠li til mig, da jeg kom¬≠mer for¬≠bi hans kon¬≠tor og sp√łr¬≠ger om, hvor¬≠dan det g√•r. 

‚ÄúAh, lige¬≠som Alter¬≠na¬≠ti¬≠vet er p√• ret¬≠te vej,‚ÄĚ sva¬≠rer jeg med hen¬≠vis¬≠ning til, at de to par¬≠ti¬≠er lig¬≠ger lige h√łjt i menings¬≠m√•¬≠lin¬≠ger¬≠ne. Eller lige lavt, om man vil. 

‚ÄúDet skal jeg ikke udta¬≠le mig om,‚ÄĚ sva¬≠rer Gis¬≠li. P√• den anden side af gan¬≠gen er der luk¬≠ket ind til Mes¬≠ser¬≠s¬≠ch¬≠midts kon¬≠tor. Han er ude for at f√łre valg¬≠kamp, men ven¬≠der vist nok til¬≠ba¬≠ge til Bor¬≠gen sidst p√• dagen for at v√¶re med til Kulturnatten. 

Ved et til¬≠st√ł¬≠de¬≠n¬≠de k√łk¬≠ken, som h√łrer under Dansk Fol¬≠ke¬≠par¬≠tis hat, bak¬≠ser en mand rundt med et sandwi¬≠chskilt med en pla¬≠kat for par¬≠ti¬≠et. Det hele ser s√• trist ud, at jeg beslut¬≠ter mig for at tage et bil¬≠le¬≠de af det. 

Man¬≠den sp√łr¬≠ger, hvad jeg laver her, og jeg sva¬≠rer, at jeg er ude p√• stuegang. 

‚ÄúOg s√• skri¬≠ver du noget dej¬≠ligt og sk√łnt om os,‚ÄĚ siger han i en sar¬≠ka¬≠stisk tone. Plud¬≠se¬≠lig gen¬≠ken¬≠der jeg man¬≠den fra min kata¬≠stro¬≠fa¬≠le optr√¶¬≠den hos Dansk Erhvervs¬≠for¬≠e¬≠ning, hvor han hjalp Mor¬≠ten Mes¬≠ser¬≠s¬≠ch¬≠midt af med sin bomulds¬≠hund Hugo. 

‚ÄúJeg skri¬≠ver noget dej¬≠ligt og sk√łnt om alle,‚ÄĚ sva¬≠rer jeg. 

‚ÄúJa tak,‚ÄĚ sva¬≠rer man¬≠den og knej¬≠ser med nak¬≠ken, som jeg sj√¶l¬≠dent har set et men¬≠ne¬≠ske knej¬≠se f√łr. 

S√• g√•r han sin vej. 

Men den er fak¬≠tisk god nok: Jeg skri¬≠ver noget dej¬≠ligt og sk√łnt om alle. Som for eksem¬≠pel de to per¬≠so¬≠ner fra Enheds¬≠li¬≠stens fol¬≠ke¬≠tings¬≠grup¬≠pe, som jeg m√łder i ele¬≠va¬≠to¬≠ren p√• vej op til Provi¬≠ant¬≠hu¬≠sets √łver¬≠ste sal. De b√¶rer beg¬≠ge en tal¬≠ler¬≠ken med h√łjt belagt sm√łr¬≠re¬≠br√łd. Selv¬≠om der hver¬≠ken er fl√¶¬≠ske¬≠s¬≠teg eller r√łd¬≠k√•l p√• deres selvs¬≠mur¬≠te mad¬≠der, lug¬≠ter der net¬≠op af det i ele¬≠va¬≠to¬≠ren; fl√¶¬≠ske¬≠s¬≠teg og r√łd¬≠k√•l. M√•ske et efter¬≠levn fra Dansk Fol¬≠ke¬≠par¬≠tis stor¬≠heds¬≠tid? De to tal¬≠ler¬≠ken¬≠b√¶¬≠re¬≠re er midt i en for¬≠tro¬≠lig og dybt alvor¬≠lig sam¬≠ta¬≠le, da jeg tr√¶¬≠der ind i elevatoren. 

‚ÄúDet er ikke sjovt,‚ÄĚ siger den ene. 

‚ÄúNej, det er ikke sjovt,‚ÄĚ sva¬≠rer den anden. 

En, som hel¬≠ler ikke synes, det er sjovt, er kli¬≠ma¬≠mi¬≠ni¬≠ster Dan J√łr¬≠gen, som jeg pas¬≠se¬≠rer i Van¬≠dre¬≠hal¬≠len p√• vej¬≠en til¬≠ba¬≠ge fra Provi¬≠ant¬≠hu¬≠set. Han er ved at bli¬≠ve inter¬≠viewet til en af TV 2‚Äôs regionaler. 

‚ÄúHej Dan,‚ÄĚ siger jeg. 

‚ÄúHej,‚ÄĚ sva¬≠rer Dan J√łr¬≠gen¬≠sen og smi¬≠ler for¬≠skr√¶k¬≠ket. Mere kom¬≠mer vi ikke hin¬≠an¬≠den ved i den¬≠ne omb√¶¬≠ring, men mon ikke vores veje snart kryd¬≠ses igen? I √łvrigt hav¬≠de han ikke cow¬≠boy¬≠st√łv¬≠ler p√•. 

Jeg g√•r ud til Ride¬≠ba¬≠nen. I et af kon¬≠to¬≠rer¬≠ne har min f√łr¬≠ste stu¬≠e¬≠gang vakt s√• stor begej¬≠string, at de har f√•et lavet valg¬≠pla¬≠ka¬≠ter med mig: 

Pla¬≠ka¬≠ten, hvor der st√•r ‚Äúdin mor‚ÄĚ p√•, er et throw¬≠ba¬≠ck til en lil¬≠le epi¬≠so¬≠de p√• Twit¬≠ter, hvor jeg skrev ‚Äúdin mor‚ÄĚ til Pia Olsen Dyhr, SF‚Äôs par¬≠ti¬≠for¬≠mand. Kort for¬≠talt kun¬≠ne jeg ikke st√• for fri¬≠stel¬≠sen til at sva¬≠re ‚Äúdin mor‚ÄĚ til net¬≠op det¬≠te sp√łrgsm√•l: 

Vin¬≠te¬≠r¬≠en kom¬≠mer ‚ĚĄÔłŹ

Ude p√• en af Ride¬≠ba¬≠nens ter¬≠ras¬≠ser nyder jeg en ciga¬≠ret. Efter¬≠√•r¬≠s¬≠vej¬≠ret er str√•¬≠len¬≠de. H√łj him¬≠mel og solskin. Som en for¬≠√•rs¬≠dag. Men m√łr¬≠ket er p√• vej, m√łr¬≠ket og kul¬≠den. Alt¬≠s√• vin¬≠te¬≠r¬≠en; det er vin¬≠te¬≠r¬≠en, som kom¬≠mer nu. Og Tred¬≠je Ver¬≠denskrig m√•ske? Bli¬≠ver rus¬≠ser¬≠ne pres¬≠set ud af Don¬≠bas, er det ikke ut√¶n¬≠ke¬≠ligt, at Putin upper gamet med tak¬≠ti¬≠ske atomv√•ben. 

Nej, man skul¬≠le have gjort som Josue; S√łren Pape Poul¬≠sens eks¬≠mand. Pak¬≠ket sine syd¬≠havs¬≠frug¬≠ter og fl√ł¬≠jet afsted til Den Domi¬≠ni¬≠kan¬≠ske Repu¬≠blik, hvor rom¬≠men fly¬≠der frit, og livet er let at leve. I hvert fald let¬≠te¬≠re end det er i de nedad¬≠vend¬≠te mund¬≠vi¬≠ges land, Danmark. 

‚ÄúDet er sgu Josue, som har reg¬≠net den ud,‚ÄĚ siger jeg til mig selv. 

I √łvrigt er det p√• Ride¬≠ba¬≠nen, at jeg h√łrer et lil¬≠le styk¬≠ke gang¬≠slad¬≠der om, hvad Josue laver nu. Han arbej¬≠der for et fir¬≠ma i Pun¬≠ta Cana, der s√¶l¬≠ger anord¬≠nin¬≠ger, som for¬≠hin¬≠drer hav¬≠tang i at skyl¬≠le op p√• stran¬≠den for¬≠an luksus¬≠ho¬≠tel¬≠ler¬≠ne i Den Domi¬≠ni¬≠kan¬≠ske Repu¬≠blik, siger ryg¬≠tet. Er det sandt? Det lyder det til at v√¶re, og hvis det er, s√• godt for Josue, at han har f√•et noget at rive i. Vi tr√¶n¬≠ger alle til at kom¬≠me videre. 

Ogs√• mig. Jeg g√•r til¬≠ba¬≠ge til Van¬≠dre¬≠hal¬≠len. Her ser jeg igen Sop¬≠hie L√łh¬≠de, nu i sam¬≠ta¬≠le med TV 2. 

‚ÄúHvor¬≠for foto¬≠gra¬≠fe¬≠re¬≠de du mig lige f√łr?‚ÄĚ sp√łr¬≠ger hun. Jeg for¬≠kla¬≠rer hen¬≠de, at jeg er ude at g√• stu¬≠e¬≠gang. S√• star¬≠ter inter¬≠viewet med hen¬≠de til TV 2. De taler om L√łk¬≠kes udspil til en sundhedsreform. 

Et flek­si­belt iværksætterliv

Bag¬≠ef¬≠ter f√łl¬≠ger jeg med hen¬≠de oven¬≠p√•. Hun skal vide¬≠re til et inter¬≠view med en lokal¬≠ra¬≠dio. Selv g√•r jeg vide¬≠re til kan¬≠ti¬≠nen i n√¶r¬≠he¬≠den af Stats¬≠mi¬≠ni¬≠ste¬≠ri¬≠et. De ene¬≠ste spi¬≠sen¬≠de er TV 2‚ÄĎjournalisten fra f√łr, som inter¬≠viewe¬≠de Sop¬≠hie L√łh¬≠de, og s√• en grup¬≠pe af tre-fire unge kvin¬≠der. Jeg k√łber tre styk¬≠ker sm√łr¬≠re¬≠br√łd og en gin¬≠ger ale. 

For¬≠di jeg for¬≠d√ł¬≠jer mad bedst i en til¬≠stand af rase¬≠ri, lyt¬≠ter jeg imens til sene¬≠ste afsnit i Zet¬≠lands serie med par¬≠ti¬≠le¬≠de¬≠re, der leger med p√• en leg om, hvor¬≠dan Dan¬≠mark kom¬≠mer til at se ud, hvis de f√•r uen¬≠de¬≠lig magt i tre valg¬≠pe¬≠ri¬≠o¬≠der. For nu skal det nem¬≠lig v√¶re slut med ‚Äúpoli¬≠tisk fnid¬≠der‚ÄĚ, som Zet¬≠land bru¬≠ger som und¬≠skyld¬≠ning for pseu¬≠dokri¬≠tisk at hol¬≠de mikro¬≠fo¬≠nen for den ene par¬≠ti¬≠le¬≠der efter den anden. Og sene¬≠ste afsnit er s√• ‚Äď meget apro¬≠pos ‚Äď med f√łr¬≠n√¶vn¬≠te Sofie Car¬≠sten Niel¬≠sen. Hvor¬≠dan fore¬≠stil¬≠ler hun sig s√•, at ver¬≠den ser ud i 2035, efter at hun har v√¶ret ved mag¬≠ten i 12 √•r?

For det f√łr¬≠ste fore¬≠stil¬≠ler hun sig en pige, der hed¬≠der Alma, som g√•r i otten¬≠de klas¬≠se. N√•r Alma m√łder i sko¬≠len, bli¬≠ver hun lige ‚Äúgro¬≠un¬≠ded‚ÄĚ af l√¶re¬≠ren, der ‚Äúhelt old school‚ÄĚ skri¬≠ver op p√• tav¬≠len, hvad de skal lave den dag. Almas far er l√¶ge, og Almas mor lever ‚Äúet flek¬≠si¬≠belt iv√¶rk¬≠s√¶t¬≠ter¬≠liv‚ÄĚ, men vi f√•r ikke at vide, hvad det er for noget iv√¶rk¬≠s√¶t¬≠te¬≠ri, Almas mor egent¬≠lig har gang i. 

‚ÄúHun har sat sit arbejds¬≠liv fri,‚ÄĚ siger Sofie Car¬≠sten Niel¬≠sen bare.

For det andet; ude i sam¬≠fun¬≠det er folk ble¬≠vet s√• raske og sun¬≠de, at selv de 80-√•ri¬≠ge hj√¶l¬≠per til med at ple¬≠je andre gam¬≠le. Det med at s√łr¬≠ge for, at folk skal kom¬≠me i bad, er nu ble¬≠vet ‚Äúren tek¬≠no¬≠lo¬≠gi‚ÄĚ for¬≠kla¬≠rer Sofie Car¬≠sten Niel¬≠sen, men hun for¬≠t√¶l¬≠ler ikke om der¬≠med menes s√•dan en kran, som Else Marie Lar¬≠sen blev hejst op i. I det hele taget fore¬≠stil¬≠ler Sofie Car¬≠sten Niel¬≠sen sig en fuld¬≠st√¶n¬≠dig frik¬≠tions¬≠fri frem¬≠tid, hvor alle lever et menings¬≠fuldt liv. 

‚ÄúN√•r du er den, der g√łr rent p√• toilet¬≠tet, g√łr du ikke kun det; du hj√¶l¬≠per ogs√• til ude i k√łk¬≠ke¬≠net,‚ÄĚ siger hun, hvil¬≠ket jo egent¬≠lig lyder helt enormt ul√¶k¬≠kert. Da Sofie Car¬≠sten Niel¬≠sen er f√¶r¬≠dig med at for¬≠t√¶l¬≠le om sin frem¬≠tids¬≠vi¬≠sion til Zet¬≠land, har jeg f√•et lyst til at ryge cra¬≠ck, sur¬≠fe por¬≠no og grund¬≠l√¶g¬≠ge en asbe¬≠st¬≠fa¬≠brik i Ama¬≠zo¬≠nas, men husk p√•; jeg lider af s√łvnun¬≠der¬≠skud og har et f√łl¬≠somt gemyt. 

Medie Mash Up 

Til¬≠ba¬≠ge p√• gan¬≠ge¬≠ne igen. Jeg g√•r rundt og rundt. Da klok¬≠ken sl√•r 14, stil¬≠ler jeg ind p√• TV 2 Play p√• min mobil¬≠te¬≠le¬≠fon for her at se S√łren Lip¬≠pert inter¬≠viewe Lars Find¬≠sen. Lip¬≠perts sp√łrgs¬≠m√•l er s√•dan set gode nok ‚Äď han er bed¬≠re end sit ryg¬≠te ‚Äď men Find¬≠sen sl√•r knu¬≠der p√• sig selv for ikke at sva¬≠re p√• d√©t, Lip¬≠pert sp√łr¬≠ger om. 

Som inter¬≠viewet skri¬≠der frem, sp√łr¬≠ger see¬≠ren i sti¬≠gen¬≠de grad ikke kun sig selv om, hvor¬≠for Find¬≠sen dog er stil¬≠let op til inter¬≠viewet, n√•r han tyde¬≠lig¬≠vis intet har at sige om sin bog. Nej, den √•rv√•g¬≠ne seer t√¶n¬≠ker, at det lige¬≠frem vir¬≠ker, som om at Find¬≠sen er ude p√• en fral√¶g¬≠ger til sin egen bog; som om han intet har med den at g√łre, og der¬≠for ikke rig¬≠tigt vil ken¬≠des ved den. 

‚ÄúDet er s√• din for¬≠tolk¬≠ning. Jeg beskri¬≠ver nog¬≠le arbejds¬≠m√¶s¬≠si¬≠ge rela¬≠tio¬≠ner,‚ÄĚ siger Find¬≠sen p√• kan¬≠cel¬≠li¬≠s¬≠prog om de opsigtsv√¶k¬≠ken¬≠de n√łg¬≠les¬≠ce¬≠ner i bogen, hvor stats¬≠mi¬≠ni¬≠ste¬≠ri¬≠ets depar¬≠te¬≠ments¬≠chef Bar¬≠ba¬≠ra Ber¬≠tel¬≠sen beskri¬≠ves som Tan¬≠te Lydia fra Tje¬≠ne¬≠rin¬≠dens For¬≠t√¶l¬≠ling. Vildt m√¶rkeligt! 

Hvad der bidra¬≠ger til m√¶r¬≠ke¬≠lig¬≠he¬≠den er, at jeg sam¬≠ti¬≠dig, mens jeg ser Lip¬≠pert og Find¬≠sen p√• min mobil, kom¬≠mer for¬≠bi sund¬≠heds¬≠mi¬≠ni¬≠ster Magnus Heu¬≠ni¬≠cke, der er ved at bli¬≠ve inter¬≠viewet til DR om L√łk¬≠kes ide¬≠er til en reform af sund¬≠heds¬≠v√¶¬≠se¬≠net. Heu¬≠ni¬≠cke st√•r i et geval¬≠digt manspre¬≠ad og er kl√¶dt i n√łj¬≠ag¬≠tigt det sam¬≠me s√¶t t√łj, som Find¬≠sen b√¶rer i inter¬≠viewet med Lip¬≠pert; en dyr hvid dress shirt og et sort jak¬≠ke¬≠s√¶t, intet slips, den √łver¬≠ste skjor¬≠tek¬≠nap knap¬≠pet op. 

Lip¬≠pert er n√¶sten kl√¶dt p√• sam¬≠me m√•de, bort¬≠set fra at han b√¶rer en gul lom¬≠me¬≠klud med sor¬≠te prik¬≠ker p√•. Men Lip¬≠pert er jo ogs√• sp√ł¬≠ge¬≠fug¬≠len blandt dis¬≠se tre iden¬≠tisk kl√¶d¬≠te m√¶nd. Det for¬≠st√•r man p√• Find¬≠sens egen bog, hvor S√łren Lip¬≠pert plud¬≠se¬≠lig optr√¶¬≠der i sin egen¬≠skab af dav√¶¬≠ren¬≠de for¬≠svars¬≠mi¬≠ni¬≠ster Nick H√¶k¬≠kerups s√¶r¬≠li¬≠ge r√•dgiver. 

Hvis du nogen¬≠sin¬≠de befin¬≠der dig i et loka¬≠le, hvor S√łren Lip¬≠pert g√•r for at v√¶re byens sjove¬≠ste mand, s√• er du i det for¬≠ker¬≠te lokale.

N√•r jeg kig¬≠ger ned p√• min mobil¬≠te¬≠le¬≠fon, kan jeg se Lip¬≠pert og Find¬≠sen sid¬≠de i, hvad der lig¬≠ner, et Bolia showroom, og n√•r jeg kig¬≠ger op, ser jeg Heu¬≠ni¬≠cke med vidt spred¬≠te ben. 

Jeg tager den ene af mine air­pods ud, og de to inter­views smel­ter sam­men til et fasci­ne­ren­de mash up.

‚Äú ‚Ķ tom¬≠me ope¬≠ra¬≠tions¬≠stu¬≠er, tom¬≠me hospi¬≠tals¬≠sen¬≠ge,‚ÄĚ siger Magnus Heu¬≠ni¬≠cke i mit ene √łre. 

‚Äú ‚Ķ en res¬≠sort¬≠mi¬≠ni¬≠ster kan ikke inden¬≠for ram¬≠mer¬≠ne af eget man¬≠dat hjem¬≠sen¬≠de FE‚Äôs ledel¬≠se,‚ÄĚ siger Lars Find¬≠sen i det andet. 

S√•dan bli¬≠ver det ved. 

Min stu¬≠e¬≠gang num¬≠mer to er ved at v√¶re slut. P√• vej ned til gar¬≠dero¬≠ben, for at stemp¬≠le ud fra Chri¬≠sti¬≠ans¬≠borg, m√łder jeg en jour¬≠na¬≠list fra B√łrsen. 

‚ÄúDin mor,‚ÄĚ siger han og peger p√• mig. 

‚ÄúNej, nej, DIN mor,‚ÄĚ sva¬≠rer jeg. 

OBS ūüõĎ

Det¬≠te var i √łvrigt den sid¬≠ste gra¬≠tis Fri Mads. Fra og med p√• n√¶ste man¬≠dag kom¬≠mer jeg bag beta¬≠lings¬≠v√¶g¬≠gen. S√• hvis du vil fort¬≠s√¶t¬≠te med at f√łl¬≠ge med i min stu¬≠e¬≠gang p√• Chri¬≠sti¬≠ans¬≠borg, er du n√łdt til at bli¬≠ve beta¬≠len¬≠de med¬≠lem af Frihedsbrevet.

Jeg t√¶n¬≠ker, at det er alle pen¬≠ge¬≠ne v√¶rd, for selv hvis du er ved at v√¶re tr√¶t af mig, s√• over¬≠vej lige de man¬≠ge gode ting og sager, som du f√•r adgang til hos Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vet. F√łrst og frem¬≠mest under¬≠s√ł¬≠gen¬≠de jour¬≠na¬≠li¬≠stik, n√•r det er bedst ‚Äď som for eksem¬≠pel vores afsl√ł¬≠ring i dag af, hvor¬≠dan dan¬≠ske soci¬≠al¬≠de¬≠mo¬≠kra¬≠ter i Bruxel¬≠les sen¬≠der EU-pen¬≠ge op til soci¬≠al¬≠de¬≠mo¬≠kra¬≠ter¬≠ne i Dan¬≠mark for at skri¬≠ve om soci¬≠al¬≠de¬≠mo¬≠kra¬≠ter¬≠ne nede i Bruxel¬≠les i soci¬≠al¬≠de¬≠mo¬≠kra¬≠ter¬≠nes dan¬≠ske med¬≠lems¬≠blad. Men ogs√• dyb bag¬≠grund, som for eksem¬≠pel Flem¬≠m¬≠ing Roses inter¬≠view med den nor¬≠ske poli¬≠to¬≠log Asle Toje. 

Noget andet, du f√•r adgang til som beta¬≠len¬≠de med¬≠lem, er alle vores podcasts. Som det dag¬≠li¬≠ge nyheds¬≠over¬≠blik med Maya Teke¬≠li og vores popu¬≠l√¶¬≠re doku¬≠men¬≠tar¬≠se¬≠rie om den kon¬≠tro¬≠ver¬≠si¬≠el¬≠le it-iv√¶rk¬≠s√¶t¬≠ter Sahra-Josep¬≠hine Hjorth, som i √łvrigt lige er r√łget ud af Dansk Indu¬≠stri Digi¬≠tals bestyrelse. 

Fri Kri¬≠stof¬≠fer ūüĎ®‚Äćūüé®

Vi fort¬≠s√¶t¬≠ter dog med at have et nyheds¬≠brev til gra¬≠ti¬≠ster¬≠ne, og det tager min kol¬≠le¬≠ga Kri¬≠stof¬≠fer Erik¬≠sen sig af. Fra og med p√• fre¬≠dag udkom¬≠mer hans nyheds¬≠brev Fri Kri¬≠stof¬≠fer, hvor che¬≠fre¬≠dak¬≠t√łr Kri¬≠stof¬≠fer Erik¬≠sen for¬≠t√¶l¬≠ler om, hvad der sker p√• Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vet og sik¬≠kert ogs√• leve¬≠rer nog¬≠le vel¬≠g√ł¬≠ren¬≠de svir¬≠pe¬≠re i alle kom¬≠pas¬≠sets ret¬≠nin¬≠ger, som den eff¬≠ne rev¬≠ser af medi¬≠er og poli¬≠tik han jo er. Kri¬≠stof¬≠fers nyheds¬≠brev vil v√¶re gra¬≠tis og til¬≠g√¶n¬≠ge¬≠ligt for alle, ogs√• dem der ikke er akti¬≠ve, beta¬≠len¬≠de med¬≠lem¬≠mer af Frihedsbrevet. 

Men som sagt; hvis man vil mod¬≠ta¬≠ge Fri Mads #74 p√• n√¶ste man¬≠dag, skal man skyn¬≠de sig at mel¬≠de sig ind i Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vet. P√• for¬≠h√•nd tak til dem der g√łr det. 

P√• Twit¬≠ter er Kri¬≠stof¬≠fer Erik¬≠sen kendt som Listig Hjort. Der¬≠for ser hans ikon s√•dan ud.

Good Bei¬≠rut ūüĎčūüŹľ

Jeg er til¬≠ba¬≠ge om en uge, men n√¶ste gang kun for beta¬≠len¬≠de med¬≠lem¬≠mer. Til den¬≠ne uge har Malt¬≠he Emil Kibs¬≠gaard igen teg¬≠net mig som The Wat¬≠cher, sv√¶¬≠ven¬≠de i Van¬≠dre¬≠hal¬≠len p√• Chri¬≠sti¬≠ans¬≠borg, med en bal¬≠lon i h√¶n¬≠der¬≠ne, som fore¬≠stil¬≠ler en noget ram¬≠po¬≠ne¬≠ret Pinoc¬≠chio. Og s√• kan du ellers g√• og medi¬≠te¬≠re lidt p√•, hvad det s√• skal betyde. 

Tak, for¬≠di du l√¶ste eller lyt¬≠te¬≠de med. 

Mvh

Mads Br√ľg¬≠ger, che¬≠fre¬≠dak¬≠t√łr, Frihedsbrevet