Fri Mads #78: Det nye fol­ke­ting er en Newtons vug­ge med hånd­gra­na­ter hængt op som pen­du­ler ved siden af hinanden

Den­ne gang er min stu­e­gang fore­gå­et i tre tem­pi. Først hav­de jeg en afta­le med Jan E. Jør­gen­sen fra Ven­stre, der skul­le ned i tin­gets kunst­de­pot for at se, om der var nog­le gode vær­ker, der var kom­met retur, efter at man­ge af de gam­le MF’ere er røget ud. Det var om tirs­da­gen, den 15/11. Om ons­da­gen var jeg med til cere­mo­ni­en i Fæl­les­sa­len, hvor de 52 nye med­lem­mer af Fol­ke­tin­get skul­le skri­ve under på, at de vil over­hol­de grund­loven. Og så, vanen tro, var jeg Fol­ke­tin­get rundt om fre­da­gen for at gå min sæd­van­li­ge stu­e­gang. Som altid har jeg kun været obser­ve­ren­de og har ikke gre­bet ind. Jeg kig­ger bare. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her