Fri Mads #81: “Et vær­digt punktum” 😇

Der har gået et ryg­te på Chri­sti­ans­borg om, at den nye rege­ring bli­ver meldt ud på ons­dag. Det kan jeg sige med sik­ker­hed, for jeg har selv været med til at bære ryg­tet rundt på Bor­gen og har end­da hvi­sket det i øre­ne på med­lem­mer af Fol­ke­tin­get og andre jour­na­li­ster. Alle må vi gøre vores for at hol­de gry­den i kog – også undertegnede. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.