Fri Mads #81: “Et vær­digt punktum” 😇

Der har gået et ryg­te på Chri­sti­ans­borg om, at den nye rege­ring bli­ver meldt ud på ons­dag. Det kan jeg sige med sik­ker­hed, for jeg har selv været med til at bære ryg­tet rundt på Bor­gen og har end­da hvi­sket det i øre­ne på med­lem­mer af Fol­ke­tin­get og andre jour­na­li­ster. Alle må vi gøre vores for at hol­de gry­den i kog – også undertegnede. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her