Fri Mads #82: En mørk vari­ant af far­ven lilla

Klok­ken var ble­vet kvart i to om efter­mid­da­gen, da jeg omsi­der nåe­de frem til Chri­sti­ans­borg, den­ne fre­dag den 16/12. Lidt vel rige­ligt sent at begyn­de sin stu­e­gang, kan man mene, men det var pri­sen for at læse sig igen­nem rege­rings­grund­la­get. For­u­de ven­te­de mig møder med pro­fi­ler som trans­port­mi­ni­ster Tho­mas Dani­el­sen (V), tid­li­ge­re MF’er Frank Aaen (Ø) og kon­ser­va­tiv par­ti­for­mand Søren Pape Poul­sen. I sig selv inter­es­sant, men end­nu mere inter­es­sant er det, at jeg hen ad vej­en opfan­ge­de kva­li­fi­ce­re­de ryg­ter om, hvil­ken mini­ster­post for­svars­mi­ni­ster Jakob Elle­mann-Jen­sen (V) oprin­de­ligt var ble­vet til­budt, men hav­de tak­ket nej til. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her