Fri Mads #83: Det fjer­de niveau

Jeg var taget på årets sid­ste stu­e­gang. Det var tors­dag den 22. decem­ber, og Fol­ke­tin­get var ved at luk­ke ned. En af de vil­de­ste sæso­ner i dansk poli­tik nogen­sin­de var ved at fin­de sin afslut­ning. Folk var udmat­te­de. Tænk lige på alt det, de hav­de været igen­nem, de 179 med­lem­mer af Fol­ke­tin­get: Opluk­nin­gen, afstem­nin­gen om for­svars­for­be­hol­det, FE-sagen, Minks­kan­da­len og så til sidst et fol­ke­tings­valg, som hav­de været et fest­fyr­vær­ke­ri af gak og løjer. Alle træng­te til et time out, til at få slik­ket deres sår og gøre gevin­ster og tab op. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.