Fri Mads #83: Det fjer­de niveau

Jeg var taget på årets sid­ste stu­e­gang. Det var tors­dag den 22. decem­ber, og Fol­ke­tin­get var ved at luk­ke ned. En af de vil­de­ste sæso­ner i dansk poli­tik nogen­sin­de var ved at fin­de sin afslut­ning. Folk var udmat­te­de. Tænk lige på alt det, de hav­de været igen­nem, de 179 med­lem­mer af Fol­ke­tin­get: Opluk­nin­gen, afstem­nin­gen om for­svars­for­be­hol­det, FE-sagen, Minks­kan­da­len og så til sidst et fol­ke­tings­valg, som hav­de været et fest­fyr­vær­ke­ri af gak og løjer. Alle træng­te til et time out, til at få slik­ket deres sår og gøre gevin­ster og tab op. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her