Fri Mads #84: KaniĀ­nens Ć„r šŸ‡

TorsĀ­dag den 5. januĀ­ar, omkring frokostĀ­tid, fandt jeg mig selv oppe pĆ„ anden sal i Den RĆøde Gang inde i FolĀ­keĀ­tinĀ­get i KĆøbenĀ­havn. Jeg havĀ­de taget hul pĆ„ Ć„rets anden stuĀ­eĀ­gang, men hvis man gik og troĀ­eĀ­de, at ChriĀ­stiĀ­ansĀ­borg nu vilĀ­le sumĀ­me af aktiĀ­viĀ­tet, at folĀ­keĀ­tingsĀ­medĀ­lemĀ­merĀ­ne alle var godt i gang med at smĆøĀ­ge ƦrmerĀ­ne op og rigĀ­tigt tage fat, mĆ„tĀ­te man tro om igen. Der var lige sĆ„ tomt som en fugĀ­leĀ­reĀ­de i decemĀ­ber. Eller tomt som i statsĀ­miĀ­niĀ­ster MetĀ­te FreĀ­deĀ­rikĀ­sens seneĀ­ste nytĆ„rsĀ­taĀ­le, der jo var en masterclass i at sige ingenĀ­ting med sĆ„ lavt et lixtal som overĀ­hoĀ­veĀ­det muligt. 

FƄ adgang og lƦs videre

Vores jourĀ­naĀ­liĀ­stik bliĀ­ver til takĀ­ket vƦre vores betaĀ­lenĀ­de medĀ­lemĀ­mer. For at lƦse artikĀ­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hurĀ­tigt bliĀ­ve medĀ­lem af FriĀ­hedsĀ­breĀ­vet ā€“ DanĀ­marks mest komĀ­proĀ­misĀ­lĆøst uafĀ­hƦnĀ­giĀ­ge medie. Som medĀ­lem fĆ„r du adgang til dagsĀ­orĀ­denĀ­sƦtĀ­tenĀ­de og magtĀ­kriĀ­tisk jourĀ­naĀ­liĀ­stik om poliĀ­tik, finans og kulĀ­tur, et prisvinĀ­denĀ­de morĀ­genĀ­proĀ­gram og fƦnĀ­genĀ­de podcasts.

Et medĀ­lemĀ­skab koster enten 99 kr. om mĆ„neĀ­den uden nogen binĀ­dingsĀ­peĀ­riĀ­oĀ­de eller 979 kr. om Ć„ret.

FĆ„ adgang nu

AlleĀ­reĀ­de medĀ­lem? Log ind her