Fri Mads #84: KaniĀ­nens Ć„r šŸ‡

TorsĀ­dag den 5. januĀ­ar, omkring frokostĀ­tid, fandt jeg mig selv oppe pĆ„ anden sal i Den RĆøde Gang inde i FolĀ­keĀ­tinĀ­get i KĆøbenĀ­havn. Jeg havĀ­de taget hul pĆ„ Ć„rets anden stuĀ­eĀ­gang, men hvis man gik og troĀ­eĀ­de, at ChriĀ­stiĀ­ansĀ­borg nu vilĀ­le sumĀ­me af aktiĀ­viĀ­tet, at folĀ­keĀ­tingsĀ­medĀ­lemĀ­merĀ­ne alle var godt i gang med at smĆøĀ­ge ƦrmerĀ­ne op og rigĀ­tigt tage fat, mĆ„tĀ­te man tro om igen. Der var lige sĆ„ tomt som en fugĀ­leĀ­reĀ­de i decemĀ­ber. Eller tomt som i statsĀ­miĀ­niĀ­ster MetĀ­te FreĀ­deĀ­rikĀ­sens seneĀ­ste nytĆ„rsĀ­taĀ­le, der jo var en masterclass i at sige ingenĀ­ting med sĆ„ lavt et lixtal som overĀ­hoĀ­veĀ­det muligt. 

For at lƦse artikĀ­lens indĀ­hold skal du vƦre medĀ­lem. AlleĀ­reĀ­de medĀ­lem? Log ind her.