Fri Mads #86: Den våde mand fryg­ter ikke regnen

Sam­le­de man på soci­al­de­mo­kra­ter i ste­det for bil­kort, begynd­te min fem­ten­de stu­e­gang i Fol­ke­tin­get med, at jeg fik spil­let det ene trum­f­kort i hæn­de efter det andet. Alle­re­de i ind­gangs­par­ti­et til Fol­ke­tin­get løb jeg ind i justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard, som net­op var fyldt fyr­re år. Og omme på den anden side af sik­ker­heds­kon­trol­len kom mil­jø­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke val­sen­de for­bi med nog­le tje­nen­de ånder på slæb. Alle sag­de vi hej til hinanden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her