Fri Mads #86: Den våde mand fryg­ter ikke regnen

Sam­le­de man på soci­al­de­mo­kra­ter i ste­det for bil­kort, begynd­te min fem­ten­de stu­e­gang i Fol­ke­tin­get med, at jeg fik spil­let det ene trum­f­kort i hæn­de efter det andet. Alle­re­de i ind­gangs­par­ti­et til Fol­ke­tin­get løb jeg ind i justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard, som net­op var fyldt fyr­re år. Og omme på den anden side af sik­ker­heds­kon­trol­len kom mil­jø­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke val­sen­de for­bi med nog­le tje­nen­de ånder på slæb. Alle sag­de vi hej til hinanden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.