Fri Mads #87: Kir­se­bær­vin­drik­ker­nes gravøl 🍒

Alle­re­de i udkan­ten af Slots­hol­men trak det op til løjer. Idet jeg før­te min cykel for­bi Kanal-Cafe­en – et yndet vand­hul for den her­sken­de klas­se – kom trans­port­mi­ni­ster Tho­mas Dani­el­sen (V) op fra det neds­æn­ke­de værts­hus. Han var sam­men med, hvad der lig­ne­de to lob­by­fi­du­ser, og det så ud, som om de hav­de taget sig en dyg­tig bid af kagen. Det var tors­dag den 26/1, og klok­ken var nær ved to om eftermiddagen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her