Fri Mads #95: Et gækkebrev

Så blev det tors­dag den 30 marts, og klok­ken var omtrent 12.30 om efter­mid­da­gen, da jeg kig­ge­de for­bi Fol­ke­tin­get til nok en stu­e­gang. Det var sidst på ugen, og mine bio­ryt­mer hang i brem­sen, men der er ingen kære mor, når det gæl­der opga­ven med at doku­men­te­re det arbej­den­de fol­ke­sty­re. Så jeg fat­te­de pen og papir og gik til vaflerne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her