Fri Mads #99: Tro­els Lund Poul­sen er rig­tigt, rig­tigt ked af det

Var det snyd at tage på stu­e­gang ovre i For­svars­mi­ni­ste­ri­et? Mulig­vis, men det er jo en satel­lit til pla­ne­ten Chri­sti­ans­borg, som end­da kan ses i fug­le­flugts­linje fra Fol­ke­tin­get, hvis man stil­ler sig ved ryt­ter­sta­tu­en af kong Fre­de­rik 7. og kig­ger mod øst. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her