Fri Poli­tik uge 35: Myste­ri­et om Met­te Fre­de­rik­sens fiske­tegn og jag­ten på Jon Step­hen­sens mandat

Da Step­hen­sen i for­å­ret gik på orlov, var det med mel­din­gen om, at det nu var op til ham at genop­byg­ge til­li­den til sine par­ti­fæl­ler efter en ræk­ke dår­li­ge sager, der kul­mi­ne­re­de med afslø­rin­gen af Step­hen­sens lum­re beske­der til et 19-årigt par­ti­med­lem. Til­li­den stod dog ikke til at red­de iføl­ge Lars Løk­ke, og den 15. august fik Jon Step­hen­sen besked om at pak­ke sit gode tøj og gå — og efter­la­de sit man­dat hos Mode­ra­ter­ne. En noget kæk ordre, al den stund at Lars Løk­ke Ras­mus­sen selv valg­te at behol­de sit man­dat, den­gang han for­lod Ven­stre. Og som nogen måske vil huske, stod selv­sam­me Løk­ke også med åbne arme, da søn­ni­ke, MEP’eren Ber­gur Løk­ke Ras­mus­sen, i for­å­ret par­ti­hop­pe­de fra Ven­stre til Moderaterne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her