Fri Poli­tik uge 36: Reg­ler er reg­ler, men ikke for Met­te Frederiksen

Statsminister Mette Frederiksen besøger Grønland og er blandt andet på sejltur med formanden for Grønlands regering, Múte Bourup Egede samt Færøernes lagmand Aksel V. Johannesen.

Vi er gla­de for at kun­ne med­dele, at myste­ri­et om Met­te Fre­de­rik­sens fiske­tegn er opkla­ret! Som vi kun­ne for­tæl­le i sid­ste uge, har vi læn­ge for­søgt at få svar på, om stats­mi­ni­ste­ren hav­de sik­ret sig lov­plig­tigt fiske­tegn, da hun i for­bin­del­se med rigs­mø­det i Grøn­land tid­li­ge­re i år fik en stor rød­fisk på kro­gen under en fiske­tur. Og sva­ret er nej. Stats­mi­ni­ste­ren fiske­de uden fisketegn. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her