Fri Poli­tik uge 50: Eks­per­ter afvi­ser soci­al­de­mo­krats superspreder-teori

Oppo­si­tio­nens krav om ophæ­vel­se af clea­ring-afta­len faldt – ikke over­ra­sken­de – ikke i god jord hos rege­rin­gen. Fle­re med­lem­mer af rege­rin­gen him­le­de med øjne­ne, ryste­de på hove­d­et og for­styr­re­de oppo­si­tions­med­lem­mer­ne, mens de var på taler­sto­len i den tre timer lan­ge “debat”, der end­te i et tragi­ko­misk tea­ter, hvor dem, der blev talt om, sad få meter væk, men alli­ge­vel næg­te­de at ind­ta­ge talerstolen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her