Fri Poli­tik Uge 51: Ber­gur Løk­ke Ras­mus­sen bru­ger EU-mid­ler til valg­kampag­ne i strid med reg­ler­ne, mener ekspert

Nu nær­mer julen sig med hasti­ge skridt, men her på fal­de­re­bet har soci­al­mi­ni­ster Per­nil­le Rosen­krantz-Theil (S) sør­get for, at fol­ke­tings­med­lem­mer­nes jule­fe­rie er ble­vet udskudt en smule. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her