Fri Poli­tik uge 52: Lad champag­nen bli­ve i flaskerne

Hvad siger du til frem­over at hol­de jul, nytår og andre høj­ti­der helt uden alko­hol? Det er i hvert fald den kla­re anbe­fa­ling fra Nor­disk Mini­ster­råd og Karen Elle­mann, som Fri Poli­tik har talt med. Des­u­den har vi i årets sid­ste nyheds­brev set på rege­rin­gens mini­stre og deres rej­ser – og man må bare sige, at der er nog­le, der er stør­re træk­fug­le end andre. Og så ven­der vi også Ven­stres Jan E. Jør­gen­sen, der sam­men­lig­ner Rock­wool med ‘vær­ne­ma­ge­re’.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her