Den anden grundlov

Iføl­ge Jonat­han Rauch er vores uskrev­ne grund­lov for, hvor­dan viden pro­du­ce­res, og hvor­dan vi skel­ner mel­lem sandt og falskt, kom­met under angreb på to fron­ter. For det før­ste er mis­in­for­ma­tion på især digi­ta­le plat­for­me ble­vet en trussel … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.