Frie Grøn­ne stem­mer ja til afskaf­fel­se af for­svars­for­be­hol­det, men vil ikke anbe­fa­le andre at gøre det sam­me: “Man må selv tage stilling”

Sikandar Siddique (FG) ankommer til DR's partilederdebat om folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet på Krigsmuseet i København, onsdag den 11. maj 2022. Danskerne skal stemme om forsvarsforbeholdet onsdag den 1. juni 2022.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Ons­dag aften i sid­ste uge udspil­le­de sig en lidt finur­lig sean­ce, da DR bevær­te­de den før­ste par­ti­le­der­de­bat i den igang­væ­ren­de EU-valg­kamp live fra Krigs­mu­se­et i Køben­havn. Da turen kom til Sikan­dar Sid­dique, poli­tisk leder i Frie Grøn­ne, fik han sagt, at par­ti­et går ind for en afskaf­fel­se af for­svars­for­be­hol­det. Men det skal ikke for­stås sådan, at par­ti­et også anbe­fa­ler andre at slå kryds ved et ja til at fjer­ne for­be­hol­det, måt­te man for­stå. Fri­heds­bre­vet har for­søgt at fin­de ud af, hvor­dan man som poli­tisk par­ti og fol­ke­valg­te poli­ti­ke­re midt under en valg­kamp afvi­ser at anbe­fa­le væl­ger­ne, hvad de skal stemme. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her