Frihed er for voksne

I en tid, hvor man på den ene side oplever en styrkelse af nation­alkon­ser­v­a­tive strømninger og på den anden en renæs­sance for ven­stre­flø­jen, hvad enten der er tale om socialdemokratisme eller iden­titet­spoli­tik, er det blevet poli­tisk oppor­tunt at give lib­er­al­is­men skylden for det meste af det, der er gået galt i Europa og Nor­dameri­ka. På den bag­grund kan det synes en utaknem­melig opgave at forsvare lib­er­al­is­men, lib­erale værdier og en lib­er­al orden. Men det gør den 79-årige McCloskey med et engage­ment, et enestående his­torisk overb­lik og en humor, der gør det både under­hold­ende og opl­y­sende at lytte til hende. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.