Frit Fol­ke­mø­de for alle andre end folket

Mens fol­ket beta­ler 29 kro­ner i bil­let­ge­byr for hvert arran­ge­ment, de del­ta­ger i, kan poli­ti­ke­re, embeds­mænd og jour­na­li­ster bevæ­ge sig frit rundt på årets Fol­ke­mø­de på Bornholm … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.