Frug­tav­le­ren fra Fyn sat­te dansk kvin­de­fod­bold på verdenskortet

I dag pri­o­ri­te­rer spil­ler­ne på kvin­delands­hol­det, der net­op nu spil­ler EM i Eng­land, at tage en uddan­nel­se ved siden af fod­bold­kar­ri­e­ren. Fri Spark har talt med lands­holds­spil­ler Luna Nør­gaard Gevitz om lig­he­den mel­lem fod­bold og arkitektur. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her