Frug­tav­le­ren fra Fyn sat­te dansk kvin­de­fod­bold på verdenskortet

I dag pri­o­ri­te­rer spil­ler­ne på kvin­delands­hol­det, der net­op nu spil­ler EM i Eng­land, at tage en uddan­nel­se ved siden af fod­bold­kar­ri­e­ren. Fri Spark har talt med lands­holds­spil­ler Luna Nør­gaard Gevitz om lig­he­den mel­lem fod­bold og arkitektur. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.