Fup eller fak­ta om Vestens sank­tio­ner mod Rusland

Siden Ruslands inva­sion af Ukrai­ne for godt et halvt år siden har Vesten pålagt Rusland den ene sank­tions­pak­ke efter den anden i håb om at svæk­ke Vla­di­mir Putin så meget, at han ikke læn­ge­re kan føre krig i Ukrai­ne og ikke har res­sour­cer til at gøre det andre ste­der. Des­u­den har en lang ræk­ke vest­li­ge virk­som­he­der sank­tio­ne­ret sig selv ved at for­la­de det rus­si­ske mar­ked. Hvor­dan er det gået, og hvor­dan ser frem­ti­den ud for rus­sisk øko­no­mi? Det ser jeg på i den­ne uges Fri Tænkning. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.