Fup eller fak­ta om Vestens sank­tio­ner mod Rusland

Siden Ruslands inva­sion af Ukrai­ne for godt et halvt år siden har Vesten pålagt Rusland den ene sank­tions­pak­ke efter den anden i håb om at svæk­ke Vla­di­mir Putin så meget, at han ikke læn­ge­re kan føre krig i Ukrai­ne og ikke har res­sour­cer til at gøre det andre ste­der. Des­u­den har en lang ræk­ke vest­li­ge virk­som­he­der sank­tio­ne­ret sig selv ved at for­la­de det rus­si­ske mar­ked. Hvor­dan er det gået, og hvor­dan ser frem­ti­den ud for rus­sisk øko­no­mi? Det ser jeg på i den­ne uges Fri Tænkning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her