Fyrings­run­de i Natio­nal­mu­se­ets ledel­se: “Tragisk” siger Rane Willerslev

Nationalmuseets direktør Rane Willerslev holder tale, inden modstandskæmpere vises rundt som de første gæster på det nye Frihedsmuseum i Churchillparken ved Kastellet i København, fredag den 3. juli 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

I dag tager Natio­nal­mu­se­et hul på en stor fyrings­run­de. I dag er det leder­ne, der står for skud. I star­ten af maj bli­ver det med­ar­bej­der­nes tur. “Det er en tragisk situ­a­tion. Det er jo fryg­te­ligt. Det er også gode folk, der er ble­vet afske­di­get,” siger muse­ums­di­rek­tør Rane Wil­ler­s­lev til Fri­heds­bre­vet. “Det hand­ler om at prø­ve at skæ­re nog­le ting fra, for der er jo fær­re hæn­der til at udfø­re opga­ver­ne. Og det, tror jeg, er enormt vig­tigt at sige, at der er noget, vi må være min­dre ambi­tiø­se omkring.” 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her