Fyrings­run­de i Natio­nal­mu­se­ets ledel­se: “Tragisk” siger Rane Willerslev

Nationalmuseets direktør Rane Willerslev holder tale, inden modstandskæmpere vises rundt som de første gæster på det nye Frihedsmuseum i Churchillparken ved Kastellet i København, fredag den 3. juli 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

I dag tager Natio­nal­mu­se­et hul på en stor fyrings­run­de. I dag er det leder­ne, der står for skud. I star­ten af maj bli­ver det med­ar­bej­der­nes tur. “Det er en tragisk situ­a­tion. Det er jo fryg­te­ligt. Det er også gode folk, der er ble­vet afske­di­get,” siger muse­ums­di­rek­tør Rane Wil­ler­s­lev til Fri­heds­bre­vet. “Det hand­ler om at prø­ve at skæ­re nog­le ting fra, for der er jo fær­re hæn­der til at udfø­re opga­ver­ne. Og det, tror jeg, er enormt vig­tigt at sige, at der er noget, vi må være min­dre ambi­tiø­se omkring.” 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.