GAARDEN & GADEN: Stam­sted eller bare et sted?

Vi sid­der uden­for og luf­ter vores pedi­cu­re, hver gang vi får chan­cen the­se days, og Gaar­den & Gaden er det ulti­ma­ti­ve hangout til både den slags akti­vi­te­ter og selv­føl­ge­lig wining and dining. Der er altid en bedå­ren­de hund­e­hvalp, en læk­ker babe og mas­ser fla­sker vin på kor­tet, til når man har lyst til en slud­der, med hvem end der kom­mer for­bi. Sådan huske­de vi det i hvert fald, og i ugens løb tog vi for­bi end­nu engang for lige at tage tem­pe­ra­tu­ren på sma­ck­down Nørrebrogade. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.