GAARDEN & GADEN: Stam­sted eller bare et sted?

Vi sid­der uden­for og luf­ter vores pedi­cu­re, hver gang vi får chan­cen the­se days, og Gaar­den & Gaden er det ulti­ma­ti­ve hangout til både den slags akti­vi­te­ter og selv­føl­ge­lig wining and dining. Der er altid en bedå­ren­de hund­e­hvalp, en læk­ker babe og mas­ser fla­sker vin på kor­tet, til når man har lyst til en slud­der, med hvem end der kom­mer for­bi. Sådan huske­de vi det i hvert fald, og i ugens løb tog vi for­bi end­nu engang for lige at tage tem­pe­ra­tu­ren på sma­ck­down Nørrebrogade. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her