Gam­le mænd på nye flasker

Egent­lig hav­de jeg til Fri Kri­tik i den­ne uge først læst Ghi­ta Nør­by og Jim Lyng­vilds nye “sam­ta­le­bog” SHITSTORM (Falco 2023). Jeg skri­ver sam­ta­le­bog i gåseøj­ne, for­di den inde­hol­der meget lidt sam­ta­le og en mas­se ene­ta­le, især hvad angår sidst­nævn­te; her får den gam­le selv­prom­ove­ren­de pro­vo­ka­tør Lyng­vild bag­hjul af den nye fol­ke­for­fø­rer Jim. Jeg har til den­ne uges Fri Kri­tik i ste­det valgt at præ­sen­te­re dig for den fran­ske enfant ter­rib­le Michel Hou­el­le­becqs erin­drings­es­say Nog­le måne­der i mit liv og Astrid Saal­ba­chs ple­je­hjem­s­ro­man Lin­de­ly.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her