Geni­stre­ger fra mør­kets fyrste 

Hvis du har sym­pa­ti for hold som FC Bar­ce­lo­na, Liver­pool eller Bay­ern Mün­chen, har du sik­kert også i løbet af de sene­ste år næret et vist had til Die­go Simeo­ne. Du har måske end­da råbt efter ham, når han i sit sig­na­tur­sæt – sort slips på sort skjor­te – har spæ­net hen over din tv-skærm i ekst­a­se over end­nu et defen­sivt mester­værk. I tirs­dags gjor­de han det igen: Atléti­co Madrid tab­te stort på bold­be­sid­del­se, men hen­te­de det nød­ven­di­ge resul­tat i Cham­pions League-kam­pen mod Por­to. Den­ne jul fejrer den 51-åri­ge argen­ti­ner ti-års-jubilæum med det for­sva­ren­de span­ske mester­hold – Fri Spark brin­ger her, und­skyld udtryk­ket, en slags defen­sorat. God lørdag! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.