Gen­nem­gang af 41 mid­da­ge: Ambas­sa­dør har kun mæsket sig i dyr vin og luksus­mad med Dan Jørgensen

Det var ene og ale­ne den dan­ske ambas­sa­de i Sin­ga­po­re og ambas­sa­dør San­dra Jen­sen Lan­dis ansvar, at kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen (S) og tre højt­stå­en­de embeds­mænd spi­ste og drak på en af Sin­ga­po­res fine­ste restau­ran­ter til en kuvert­pris på hele 3.000 kro­ner. Sådan lød i hvert fald for­kla­rin­gen fra kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen og Soci­al­de­mo­kra­tiets poli­ti­ske ord­fø­rer Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen, da Fri­heds­bre­vet i begyn­del­sen af febru­ar afslø­re­de luksus­mid­da­gen, som fik del­ta­ger­ne til at beta­le pen­ge­ne til­ba­ge af egen lom­me. Nu viser en ræk­ke nye oplys­nin­ger, at ambas­sa­dø­ren ikke nor­malt har så dyre vaner. Ambas­sa­dør San­dra Jen­sen Lan­di har nem­lig på intet andet tids­punkt i løbet af de sene­ste to år brugt noget, der bare til­nær­mel­ses­vist er i nær­he­den af en kuvert­pris på 3.000 kro­ner, som det var til­fæl­det under mid­da­gen med Dan Jør­gen­sen og føl­ge, viser en aktindsigt. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.