Gennemgang af 41 middage: Ambassadør har kun mæsket sig i dyr vin og luksusmad med Dan Jørgensen

Det var ene og alene den danske ambas­sade i Sin­ga­pore og ambas­sadør San­dra Jensen Lan­dis ans­var, at kli­mamin­is­ter Dan Jør­gensen (S) og tre højt­stående embedsmænd spiste og drak på en af Sin­ga­pores fineste restau­ran­ter til en kuvert­pris på hele 3.000 kro­ner. Sådan lød i hvert fald fork­larin­gen fra kli­mamin­is­ter Dan Jør­gensen og Socialdemokrati­ets poli­tiske ord­før­er Chris­t­ian Rab­jerg Mad­sen, da Fri­heds­brevet i beg­y­n­delsen af feb­ru­ar afs­lørede luk­sus­mid­da­gen, som fik delt­agerne til at betale pen­gene tilbage af egen lomme. Nu vis­er en række nye oplysninger, at ambas­sadøren ikke nor­malt har så dyre van­er. Ambas­sadør San­dra Jensen Lan­di har nem­lig på intet andet tid­spunkt i løbet af de sen­este to år brugt noget, der bare tilnærmelsesvist er i nærhe­den af en kuvert­pris på 3.000 kro­ner, som det var til­fældet under mid­da­gen med Dan Jør­gensen og følge, vis­er en aktindsigt. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.