Gian­ni Infan­ti­no: Vika­ren, der vandt verdensherredømmet

Gian­ni Infan­ti­no leve­re­de end­nu en bizar tale, inden han for­le­den blev gen­valgt som præ­si­dent for FIFA på ver­dens­for­bun­dets kon­gres i Rwan­da. Så hvad er det, over 200 af orga­ni­sa­tio­nens 211 med­lem­slan­de ser i schweize­ren, der kal­der ver­denspres­sen for raci­stisk og hel­le­re taler Nord­korea op som poten­ti­elt VM-vært­sland frem for at beskæf­ti­ge sig med de åben­ly­se brud på men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, slut­run­den i Qatar brag­te for en dag? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her