Gigan­ter­nes evigskak

Spil­ler Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ronal­do egent­lig god skak? Og kan man over­ho­ve­det have respekt for udø­ve­re af en tan­kesport, der hæver deres løn­nin­ger i hen­holds­vis Qatar og Sau­di-Ara­bi­en? Fri Spark sam­ler op på løst og fast – her­un­der også en til­trængt gui­de til fæno­me­net expected goals – i inter­na­tio­nal fodbold. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.