Gnam Gnam: Frisklavet pasta og frituredrømme i Holbergsgades Little Italy

I denne uge har vi været for­bi Gnam Gnam Pas­ta og Sweets, som lig­ger lige i svinget på Hol­bergs­gade i Indre By og sæl­ger pas­ta og søde sager til lækker­sultne for­bipasserende. In the name of the nyheds­brev kom vi godt omkring menu­en, hvilket resul­terede i to alt for mætte piger, der måske har fun­det en ny favorit, når maden og stemnin­gen skal være ægte afslappet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.