Gnam Gnam: Fris­kla­vet pas­ta og fri­tu­redrøm­me i Hol­bergs­ga­des Litt­le Italy

I den­ne uge har vi været for­bi Gnam Gnam Pas­ta og Swe­ets, som lig­ger lige i svin­get på Hol­bergs­ga­de i Indre By og sæl­ger pas­ta og søde sager til læk­ker­sult­ne for­bi­pas­se­ren­de. In the name of the nyheds­brev kom vi godt omkring menu­en, hvil­ket resul­te­re­de i to alt for mæt­te piger, der måske har fun­det en ny favo­rit, når maden og stem­nin­gen skal være ægte afslappet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.