Græd ikke over spildt te

Du har sik­kert hørt om Pla­tons hule­lig­nel­se. I det mind­ste fra gym­na­si­et, fra det fag ingen fat­te­de, hvad lave­de der, og de få elske­de grund­løst, alt­så Old­tids­kund­skab. Nog­le mænd sid­der (fan­get) i en hule og ser op på et bil­le­de på en væg; men det, de ser, er i vir­ke­lig­he­den skyg­gen af noget bag dem – den skjul­te sand­hed, som de ikke kan se. Er det i øvrigt ikke skørt at tæn­ke på, at der sand­syn­lig­vis er fle­re på din årgang, der i dag er ble­vet kunst­ne­re, end der er ble­vet filologer? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her