Grimal: Kød-overload på den gammeldags og helt vidunderlige måde

Hvis man føl­ger med på vores Insta­gram-pro­fil, vil man vide, at vi både har været for­bi Restau­rant Frank i Indre By, Pol­ly (op til flere gange) og for nyligt også Sol & Luna på Fred­eriks­berg – alle restau­ran­ter, der har imponeret os med for­nuftige pris­er, god ser­vice og hyggelige rum. Der­for blev vi bege­jstrede, da Face­books algo­ritme gjorde os opmærk­somme på, at samme ejerkreds nu havde beslut­tet at åbne bistroen Gri­mal, som vi besøgte i sid­ste uge. Vi må hellere lige dis­claime, at det var på en af deres aller­første åbn­ings­dage, selvom det nu ikke betød den store slinger i valsen under vores besøg. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.