Grøn­land­sk musi­ker på Tivo­li-pla­kat uden samtyk­ke: “De siger, jeg ser så grøn­land­sk ud”

Den grøn­land­ske musi­ker og dan­ser Var­na Mari­an­ne Niel­sen blev brugt til at mar­keds­fø­re “Grøn­land i Tivo­li”, selv­om hun hver­ken vid­ste det eller skul­le optræ­de til even­tet. “De siger, jeg ser så grøn­land­sk ud,” siger Var­na Mari­an­ne Nielsen … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her