Grøn­land­sk musi­ker på Tivo­li-pla­kat uden samtyk­ke: “De siger, jeg ser så grøn­land­sk ud”

Den grøn­land­ske musi­ker og dan­ser Var­na Mari­an­ne Niel­sen blev brugt til at mar­keds­fø­re “Grøn­land i Tivo­li”, selv­om hun hver­ken vid­ste det eller skul­le optræ­de til even­tet. “De siger, jeg ser så grøn­land­sk ud,” siger Var­na Mari­an­ne Nielsen … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.