Grønt­sags­fu­sker i gang igen, mens sag om kon­kurska­ran­tæ­ne afven­ter afgørelse

Det er ikke kun bøg, skov og ask, der spi­rer i det dan­ske for­år. Det gør også en ny virk­som­hed, som slår sig op på at sæl­ge stik­lin­ger fra plan­ter. Bag virk­som­he­den Udplantning.com står den drif­ti­ge virk­som­hed­s­e­jer, Ani­bal Dami­ao, der i vin­te­r­en 2019 udlø­ste en bra­gen­de shit­storm med sit kuld­sej­le­de salg af “kli­ma­ven­li­ge” juletræer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her