Grønt­sags­fu­sker i gang igen, mens sag om kon­kurska­ran­tæ­ne afven­ter afgørelse

Det er ikke kun bøg, skov og ask, der spi­rer i det dan­ske for­år. Det gør også en ny virk­som­hed, som slår sig op på at sæl­ge stik­lin­ger fra plan­ter. Bag virk­som­he­den Udplantning.com står den drif­ti­ge virk­som­hed­s­e­jer, Ani­bal Dami­ao, der i vin­te­r­en 2019 udlø­ste en bra­gen­de shit­storm med sit kuld­sej­le­de salg af “kli­ma­ven­li­ge” juletræer. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.