“Gro­tesk”: Met­te Fre­de­rik­sen og Bar­ba­ra Ber­tel­sen vil ikke frem­vi­se én ene­ste sms, knap to år efter rege­rin­gen love­de nye ret­nings­linjer for opbe­va­ring af sms’er

I juli 2022 bedy­re­de rege­rin­gen, at arbej­det for nye ret­nings­linjer for jour­na­li­se­ring og opbe­va­ring af sms’er var i gang. Men i dag — knap to år sene­re — er reg­ler­ne sta­dig ikke på plads. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her