Grund­læg­ger af Kul­tur­mø­det på Mors: Chri­sti­an Have er far­lig for det dan­ske kulturliv

Chri­sti­an Have er en af kul­tu­rens mest magt­ful­de mænd. Han bærer man­ge kasket­ter på én gang, og han er vel­lidt blandt poli­ti­ke­re. Grund­læg­ge­ren af Kul­tur­mø­det, Evant­ho­re Vester­gaard, mener, at Have er ble­vet så magt­fuld og så dyg­tig til at tale poli­ti­ker­nes sprog, at han er deci­de­ret ska­de­lig for det dan­ske kul­tur­liv. “Han har nog­le vold­som­me impe­ri­a­li­sti­ske til­bø­je­lig­he­der. Det er jo også der­for, at nog­le kal­der ham en kul­tur­pa­ra­sit,” siger Evant­ho­re Vester­gaard. “Når man har så meget magt, som han har, så kan det bli­ve far­ligt,” siger Vester­gaard og for­kla­rer, at hver­ken Have eller de poli­ti­ke­re, der elsker at tale med ham, har syn­der­ligt meget for­stand på kunst. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her