Håb er for de svage 

Jeg har set frem til at sende dette sid­ste Fri Hjul for i år som opsam­ling på den over­ståede sæson. Jeg ønsker at minde om årets højdepunk­ter. Om at gen­er­a­tio­nen af unge cykel­ryt­tere lige nu repræsen­ter­er sportens inder­ste ide­al­er: at opteg­ne en klar formel for styrke­forhold­et mellem de bed­ste ryt­tere og for under­søgelsen af grænsen for den men­neske­lige for­måen. At minde om at vin­ter­pausen skal bruges til at opbygge for­vent­ningerne til, at den kom­mende sæson kan overgå den for­gangne. Hvad nyt­tigt er der ellers at bruge disse lange måned­ers man­glende cykel­løb til? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.