Hård kri­tik af stor dansk Coun­ter Stri­ke-tur­ne­ring i Abu Dha­bi: “Det ser suspekt ud”

I dag går det løs i Abu Dha­bi, når den dan­ske tur­ne­ring BLAST Pre­mi­er Finals star­ter. Det er en af ver­dens stør­ste Coun­ter Stri­ke-tur­ne­rin­ger, og der er en mil­li­on dol­lars på høj­kant. Men det møder kri­tik, at det dan­ske fir­ma BLAST har valgt emira­tet Abu Dha­bi som desti­na­tion. Ikke kun på grund af Abu Dha­bis mang­len­de men­ne­ske­ret­tig­he­der, men også for­di den dan­ske stat ejer 19 pro­cent af BLAST gen­nem Vækstfonden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.