“Hadprædikant” blev bandlyst fra Danmark – nu er han tilbage i Københavns stormoské

Den kon­tro­ver­sielle, amerikanske prædikant Shaykh Khalid Yasin kom i 2017 på den daværende regerings stort opslåede had­prædikant-liste og blev for­budt indrejse i Dan­mark. Godt to år senere – i 2019 – vur­derede danske myn­dighed­er tilsyneladende, at prædikan­ten ikke læn­gere var specielt hade­fuld, al den stund han plud­selig blev pil­let af lis­ten igen. Og nu prædik­er Shaykh Khalid Yasin så på livet løs i Dan­mark. I slut­nin­gen af feb­ru­ar og beg­y­n­delsen af marts i år har Shaykh Khalid Yasin nem­lig ved flere lej­lighed­er optrådt som gæsteprædikant i den Qatar-finan­sierede stor­moske på Rovs­ings­gade i Køben­havns Nord­vestk­varter, vis­er en række video­er fra moskeen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.