Hæk­kerup har tid­li­ge­re afvist at kom­men­te­re møgs­a­ger af “prin­cip”

Tid­li­ge­re justits­mi­ni­ster Nick Hæk­kerup (S) “ved ikke”, om han frem­over vil genop­li­ve sit eget gam­le prin­cip om ikke at udta­le sig om sager fra sin mini­ster­tid. Prin­cip­pet holdt Hæk­kerup stæ­digt fast i, da han i 2018 blev kon­fron­te­ret med hård kri­tik af sta­tens salg af den dan­ske vac­ci­ne­pro­duk­tion – et salg, der blev sat i gang på Nick Hæk­kerups vagt som sund­heds­mi­ni­ster. Når den erfar­ne S‑politiker nu for­la­der posten som justits­mi­ni­ster, efter­la­der han også en ræk­ke uaf­slut­te­de og poten­ti­elt spræng­far­li­ge sager bag sig. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.