Hæk­kerup har tid­li­ge­re afvist at kom­men­te­re møgs­a­ger af “prin­cip”

Tid­li­ge­re justits­mi­ni­ster Nick Hæk­kerup (S) “ved ikke”, om han frem­over vil genop­li­ve sit eget gam­le prin­cip om ikke at udta­le sig om sager fra sin mini­ster­tid. Prin­cip­pet holdt Hæk­kerup stæ­digt fast i, da han i 2018 blev kon­fron­te­ret med hård kri­tik af sta­tens salg af den dan­ske vac­ci­ne­pro­duk­tion – et salg, der blev sat i gang på Nick Hæk­kerups vagt som sund­heds­mi­ni­ster. Når den erfar­ne S‑politiker nu for­la­der posten som justits­mi­ni­ster, efter­la­der han også en ræk­ke uaf­slut­te­de og poten­ti­elt spræng­far­li­ge sager bag sig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her