Hæstorp i angreb på natu­rel­ske­re: “Et fint stunt”

Soci­al­de­mo­kra­tiets spids­kan­di­dat til over­borg­mester­po­sten i Køben­havns Kom­mu­ne, Sop­hie Hæstorp Ander­sen, kal­der 52.000 under­skrif­ter for en fol­ke­af­stem­ning om Ama­ger Fæl­led “et fint stunt”.  Udta­lel­sen fal­der, efter S‑politikeren tid­li­ge­re på ugen gjor­de en selv­stæn­dig poin­te ud af, at 20.000 af de ind­sam­le­de under­skrif­ter ikke kom­mer fra bor­ge­re med adres­se i Køben­havn.  “Så måske de hel­le­re skul­le være afle­ve­ret til Fol­ke­tin­get,” lød det fra spidskandidaten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her