Hæstorp i angreb på natu­rel­ske­re: “Et fint stunt”

Soci­al­de­mo­kra­tiets spids­kan­di­dat til over­borg­mester­po­sten i Køben­havns Kom­mu­ne, Sop­hie Hæstorp Ander­sen, kal­der 52.000 under­skrif­ter for en fol­ke­af­stem­ning om Ama­ger Fæl­led “et fint stunt”.  Udta­lel­sen fal­der, efter S‑politikeren tid­li­ge­re på ugen gjor­de en selv­stæn­dig poin­te ud af, at 20.000 af de ind­sam­le­de under­skrif­ter ikke kom­mer fra bor­ge­re med adres­se i Køben­havn.  “Så måske de hel­le­re skul­le være afle­ve­ret til Fol­ke­tin­get,” lød det fra spidskandidaten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.