Han var Sve­ri­ges dår­li­ge samvittighed

Jeg lær­te Lars Vil­ks at ken­de i 2007, da han besøg­te mig i Køben­havn, efter at en svensk avis hav­de publi­ce­ret en af hans teg­nin­ger af pro­fe­ten Muham­med som rund­kør­sel­hund som en kom­men­tar til en popu­lær form for gade­kunst, som på det tids­punkt hav­de bredt sig i Sve­ri­ge. Bor­ge­re pla­ce­re­de hånd­la­ve­de hund­e­fi­gu­rer i rund­kørs­ler som deko­ra­tio­ner, og det blev hur­tigt til en min­dre fol­ke­be­væ­gel­se, efter at en hund var ble­vet udsat for hærværk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her