Har Putin forlæst sig på en sovjetisk landsforræder?

Intet tyder på en snarlig afs­lut­ning på kri­gen i Ukraine. De, der med frygt eller håb havde set frem til Vladimir Putins tale i anled­ning af 77-året for Sov­je­tu­nio­nens sejr over Hitler-Tysk­land, måtte se i vejvis­eren efter sig­naler om, hvornår og hvor­dan Putin forestiller sig kri­gen afs­lut­tet. Men han gjorde det dog klart, at den rus­siske hær kæm­per på sin egen jord, og der­for må det være hans plan at annek­tere mere ukrain­sk ter­ri­to­ri­um. Tal­en er allerede blev grundigt analy­seret. Når jeg alligev­el beskæftiger mig med den i denne uges Fri Tænkn­ing, skyldes det et aspekt af Putins tale, som er blevet over­set. Jeg tænker på hans beskriv­else af inva­sio­nen af Ukraine som et fore­byggende eller præven­tivt angreb, og de asso­ci­a­tion­er til Hitlers angreb på Sov­je­tu­nio­nen i juni 1941 samt debat­ten om Stal­ins plan­er om at slå først, som det vækker. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.