Hele ver­den ven­ter på den ame­ri­kan­ske centralbank

To gan­ge om året udlæg­ger che­fen for den ame­ri­kan­ske cen­tral­bank, Jere­my Powell, tek­sten for lov­gi­ver­ne i Kon­gres­sen. Det er en vig­tig del af den par­la­men­ta­ri­ske kon­trol med cen­tral­ban­ken, og der­for vejes orde­ne på en guld­vægt. Det sene­ste besøg i Repræ­sen­tan­ter­nes Hus og Sena­tet fandt sted den 6. og 7. marts, og her send­te cen­tral­bank­che­fen sig­na­ler om, at det med stor sand­syn­lig­hed snart er tid til en rentesænkning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her