Hid­mo­na: Value for money og Cher på jamaicansk

Der er som bekendt ikke noget, der hed­der dår­ligt vejr, kun dår­lig plan­læg­ning… Og i sid­ste uge fik vi bevist, at vi besid­der a real talent for that. Hel­dig­vis er vi også ret gode til at kom­me i tan­ke om restau­ran­ter, og i det her til­fæl­de en, der ikke holdt luk­ket i vin­ter­fe­ri­en, så here u go. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her