Hid­mo­na: Value for money og Cher på jamaicansk

Der er som bekendt ikke noget, der hed­der dår­ligt vejr, kun dår­lig plan­læg­ning… Og i sid­ste uge fik vi bevist, at vi besid­der a real talent for that. Hel­dig­vis er vi også ret gode til at kom­me i tan­ke om restau­ran­ter, og i det her til­fæl­de en, der ikke holdt luk­ket i vin­ter­fe­ri­en, så here u go. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.