Histo­ri­en om en mand, der sat­te tiden i system

Emnet for årets før­ste Fri Tænk­ning dre­jer sig om et men­ne­ske, som de fær­re­ste i Dan­mark har hørt om. Hans navn er Alek­s­an­dr Lju­bisjtjev. Han blev født i det rus­si­ske impe­ri­um i 1890 og døde i Sov­je­tu­ni­o­nen i 1972. Læn­ge før nuti­dens snak om time mana­ge­ment og anden nar­re­fis­se hav­de Lju­bisjtjev udvik­let et system, som skab­te grund­la­get for det mest vir­ke­lig­hedsnæ­re for­hold til tid, jeg er stødt på. Lju­bisjtjev tog tiden alvor­ligt, og net­op der­for lyk­ke­des det ham at knæk­ke dens kode. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her