Hjulmand: Christian Eriksen kan have sine bedste år foran sig

I for­rige udgave af Fri Spark for­t­alte cheftræn­er i Brent­ford FC, Thomas Frank, om sin his­to­rie med Chris­t­ian Erik­sen, som han nu skal arbe­jde sam­men med igen. I denne uge fork­lar­er Kasper Hjul­mand, hvor­dan man som træn­er skal forstå Dan­marks bed­ste fod­bold­spiller gen­nem de sen­este ti års tid, således at han kan folde sine helt særlige kvaliteter ud. Det hele eksklu­sivt for Fri Sparks læsere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.