Husker du Anders Samu­el­sens corona-dræber?

Anders Samu­el­sen lan­ce­re­de i for­å­ret i sin egen­skab af direk­tør for UV Medi­co en såkaldt uv-lam­pe, der iføl­ge den tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster skul­le være en yderst effek­tiv virus- og bak­te­ri­edræ­ber og der­for måt­te være skræd­der­sy­et til kam­pen mod cor­o­na. Men sal­get er ikke gået som ventet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her