Husker du Anders Samu­el­sens corona-dræber?

Anders Samu­el­sen lan­ce­re­de i for­å­ret i sin egen­skab af direk­tør for UV Medi­co en såkaldt uv-lam­pe, der iføl­ge den tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster skul­le være en yderst effek­tiv virus- og bak­te­ri­edræ­ber og der­for måt­te være skræd­der­sy­et til kam­pen mod cor­o­na. Men sal­get er ikke gået som ventet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.